Gmina walczy z azbestem

388

Ponad 13 tys. złotych z dotacji Ministerstwa Gospodarki zostanie przeznaczonych na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świdnica.

W związku z powyższym w miesiącu sierpniu, na terenie gminy Świdnica zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Osoby przeprowadzające inwentaryzację będą posiadały stosowne upoważnienie Wójta Gminy Świdnica.

Zgromadzone dane posłużą do opracowania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Świdnica od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr tel. 748521226,748523067 wew. 310,311.