Gmina Świdnica – Teresa Mazurek zaprzysiężona

852

– Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg – mówiła Teresa Mazurek podczas uroczystego ślubowania. Było to czwarte ślubowanie Teresy Mazurek na stanowisku wójta gminy. Na pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Gminy Świdnica VII kadencji radni zdecydowali o wyborze przewodniczącej rady, dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczących komisji stałych rady gminy oraz członków tych komisji.

Pierwszą sesję VII kadencji otworzył radny senior Zbigniew Karnowski. Tekst ślubowania zgodnie z ordynacją wyborczą odczytał najmłodszy wiekiem radny Daniel Wieczorek z Boleścina. Następnie w głosowaniach tajnych radni dokonali wyboru przewodniczącego Rady Gminy Świdnica oraz dwóch wiceprzewodniczących.

13 glosami za, 1 przeciw  I przy 1 wstrzymującym się na  nową przewodniczącą Rady Gminy Świdnica wybrano Reginę Adamską. Wiceprzewodniczącymi rady zostali Janusz Maruda i Eligiusz Janasik. Porządek sesji obejmował również wybór przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Świdnica, którymi zostali:

  • Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Tadeusz Żuberek
  • Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa – Piotr Błaszko
  • Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Zbigniew Karnowski
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Marek Lisowski
  • Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Lucyna Mroczek
  • Przewodniczący Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych – Beata Szyszka

– Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Świdnica, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, 16 listopada 2014 r. Wasza obecność przy urnach  była nie tylko wypełnieniem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem zainteresowania i zaangażowania w sprawy naszej gminy. Szczególnie dziękuję wyborcom, którzy okazali mi zaufanie i po raz czwarty z tak zdecydowanym poparciem powierzyli mi funkcję wójta gminy Świdnica. Dziękuję również za oddanie głosów na kandydatów na radnych do Rady Gminy Świdnica. Tak duże poparcie udzielone mi w tegorocznych wyborach samorządowych to ogromny mandat zaufania i  zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy. Mam nadzieję że przez najbliższe 4 lata na tej sali narad nie będzie uprawianej polityki, a sprawą najważniejszą będzie interes gminy i jej obywateli. Lata 2014-2020 będą ostatnim okresem tak dużych środków unijnych. Dlatego już teraz  musimy robić wszystko, aby wykorzystać ich jak najwięcej. Pragnę zapewnić, że jesteśmy gotowi aby po nie sięgać(…) Deklaruję współpracę i dyspozycyjność. Te słowa kieruje szczególnie do nowych radnych, bowiem sprawy gminy będą zawsze najważniejszymi– mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

 RADNI RADY GMINY VII KADENCJI 2014-2018 wg porządku alfabetycznego

Adamska Regina KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Bąk Teresa KKW SLD Lewica Razem

Błaszko Piotr KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Gumny Szymon KW Prawo i Sprawiedliwość
Janasik Eligiusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina

Karnowski Zbigniew KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Korta Kazimierz KW Platforma Obywatelska

Lisowski Marek KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Maruda Janusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Mroczek Lucyna KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Szyszka Beata KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina
Świeczko Łukasz KWW Łukasza Świeczko
Wicher Jadwiga KWW Jadwiga Wicher
Wieczorek Daniel KWW Daniela Wieczorka
Żuberek Tadeusz KWW Teresy Mazurek Wspólna Gmina