Foto z regionu – nadal czekamy na Wasze zdjęcia

3469

Do połowy kwietnia macie czas, by wziąć udział w naszym konkursie fotograficznym. Robicie zdjęcia regularnie? Cykacie fotki od okazji? A może każdą chwilę dokumentujecie za pomocą selfie? Niezależnie czy fotografujecie artystycznie, czy spontanicznie, zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Chcemy zobaczyć Świdnicę i Wałbrzych w Waszym obiektywie.

Kolacja w restauracji PopArt w Hotelu Ibis Styles Wałbrzych, płyty od wytwórni Pro Rec, zaproszenia do Pizzerii Piątka oraz albumy zdjęciowe – to nagrody, które czekają na laureatów konkursu „Foto z regionu”. Aby wziąć udział w rywalizacji, wystarczy wysłać fotografię swojego autorstwa na adres: m.zieba@dase.pl. Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2015 r. Zdjęcia zgodne z regulaminem zamieszczać będziemy systematycznie w specjalnym albumie na fan page’u Region Fakty. Zasada jest prosta – im szybciej prześlecie do nas foto, tym więcej macie czasu na zdobywanie głosów. 10 zdjęć z największą sumą lajków i udostępnień przejdzie do kolejnego etapu. Finalnych zwycięzców wybierze jury złożone z naszych redakcyjnych dziennikarzy.

Regulamin aplikacji konkursowej „Foto z regionu. Miasto w Twoim obiektywie”

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel fan page’a Region Fakty.

 2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: DASE S.A., ul. Armii Krajowej 29/8, 58 – 100 Świdnica

 3. Fundatorem nagród jest: Pro Rec, Ibis Styles Wałbrzych, Pizzeria „Piątka”.

 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

 5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
6.Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.regionfakty.pl.

§2. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 18.02.2015

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła fan page’a Region Fakty.

 4. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie na kolację do hotelu Ibis, nagrody od wytwórni Pro Rec, albumy zdjęciowe, zaproszenia do pizzerii „Piątka”.

 5. Konkurs kończy się z dniem: 13.04.2015.

 6. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia przedstawiającego Świdnicę lub Wałbrzych.

 7. Zdjęcia należy przesyłać na adres m.zieba@dase.pl, w tytule wiadomości wpisując „Foto z regionu”.

 8. Przesyłając zdjęcie osoba oświadcza, że dysponuje do niego pełnymi prawami autorskimi.

 9. Ograniczenie ilościowe dla jednego autora to 3 zdjęcia.

 10. Zdjęcia można przesyłać od 18.02 do 12.04.2015

 11. Nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na fan page’u portalu Region Fakty w specjalnie utworzonym albumie.

 12. Na zdjęcia głosować mogą internauci za pomocą udostępnienia oraz polubienia konkretnej fotografii po uprzednim polubieniu fan page’a Region Fakty,

 13. 10 zdjęć o największej sumie lajków oraz udostępnień, przechodzi do finału. O wyborze finalnego zwycięzcy decyduje jury, złożone z członków redakcji Region Fakty.

 14. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 13.04.2015 roku.

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

 3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia zdjęć o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub naruszających prawa osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

 6. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.


 7. .Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.