Foto z regionu, czyli miasto w Twoim obiektywie

402

Robicie zdjęcia regularnie? Cykacie fotki od okazji? A może każdą chwilę dokumentujecie za pomocą selfie? Niezależnie czy fotografujecie artystycznie, czy spontanicznie, zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Chcemy zobaczyć Świdnicę i Wałbrzych w Waszym obiektywie.

Kolacja w restauracji PopArt w Hotelu Ibis Styles Wałbrzych, bilety na Pro Rec Hip – Hop Festiwal, płyty od świdnickiej wytwórni, zaproszenia do Pizzerii Piątka oraz albumy zdjęciowe – to nagrody, które czekają na laureatów konkursu „Foto z regionu”. By wziąć udział w rywalizacji, wystarczy wysłać fotografię swojego autorstwa na adres: m.zieba@dase.pl. Na zgłoszenia czekamy do 01.03.2015 r. Zdjęcia zgodne z regulaminem zamieścimy w specjalnym albumie na fan page’u Region Fakty. Głosowanie odbywać się będzie przez 2 tygodnie. 10 zdjęć z największą sumą lajków i udostępnień przejdzie do kolejnego etapu. Finalnych zwycięzców wybierze jury złożone z naszych redakcyjnych dziennikarzy.

Regulamin aplikacji konkursowej „Foto z regionu. Miasto w Twoim obiektywie”

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel fan page’a Region Fakty.

 2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: DASE S.A., ul. Armii Krajowej 29/8, 58 – 100 Świdnica

 3. Fundatorem nagród jest: Pro Rec, Ibis Styles Wałbrzych, Pizzeria „Piątka”.

 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

 5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
  6.
  Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.regionfakty.pl.

§2. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 18.02.2015

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła fan page’a Region Fakty.

 4. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie na kolację do hotelu Ibis, nagrody od wytwórni Pro Rec, albumy zdjęciowe, zaproszenia do pizzerii „Piątka”.

 5. Konkurs kończy się z dniem: 16.03.2015.

 6. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia przedstawiającego Świdnicę lub Wałbrzych.

 7. Zdjęcia należy przesyłać na adres m.zieba@dase.pl, w tytule wiadomości wpisując „Foto z regionu”.

 8. Przesyłając zdjęcie osoba oświadcza, że dysponuje do niego pełnymi prawami autorskimi.

 9. Zdjęcia można przesyłać od 18.02 do 01.03.2015

 10. Nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na fan page’u portalu Region Fakty w specjalnie utworzonym albumie.

 11. Na zdjęcia głosować mogą internauci za pomocą udostępnienia oraz polubienia konkretnej fotografii po uprzednim polubieniu fan page’a Region Fakty,

 12. Głosować na zdjęcia można do 16.03.2015, do godz. 8.00 rano.

 13. 10 zdjęć o największej sumie lajków oraz udostępnień, przechodzi do finału. O wyborze finalnego zwycięzcy decyduje jury, złożone z członków redakcji Region Fakty.

 14. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 17.03.2015 roku.

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

 3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia zdjęć o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub naruszających prawa osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

 6. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
  7.
  Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.