Festiwal Bachowski – słowo przeciw słowu (AKTUALIZACJA)

763

– Świdnicki Ośrodek Kultury w tym roku poprowadzi Festiwal Bachowski. Nie eliminujemy współpracy z Fundacją im. Jana Sebastiana Bacha. Fundacja po prostu nie ma środków na realizację tego zadania. Nie dołoży 190 tysięcy złotych na organizację festiwalu, z prostej przyczyny – ponieważ nie otrzyma 190 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdyż nie rozliczyła się prawidłowo z dotacji za rok ubiegły, a także za rok 2013 – informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska. Tymczasem prezes fundacji Ryszard Wawryniewicz odpiera zarzuty. – Wszystkie dotacje zostały rozliczone – mówi.

– Aby otrzymać dotację w tym roku, Fundacja musiałaby zwrócić do Ministerstwa ok. 45.000 zł za rok 2014 i uregulować długi w wysokości 50.000 zł za rok 2013, a tych pieniędzy nie ma. Zwrot był wymagalny na dzień 29.10.2014 + należne odsetki. Prezesem Fundacji, a więc w naszym przekonaniu osobą odpowiedzialną za zaistniałe nieprawidłowości jest Ryszard Wawryniewicz. Z informacji przekazanych przez dyrektora Festiwalu Bachowskiego Jana Tomasza Adamusa, próby zawezwania prezesa Wawryniewicza w celu wyjaśnienia sytuacji i dopełnienia obowiązków nie przyniosły żadnego efektu. Ubolewamy, iż nieodpowiedzialne działania Ryszarda Wawryniewicza doprowadziły do utraty ministerialnej dotacji. Dzięki odcięciu się od działań Fundacji, miastu udało się uratować tegoroczną edycję festiwalu, w innym przypadku nie odbyłaby się ona w ogóle. ŚOK ma przeznaczone 220 tys. zł na organizację festiwalu oraz 22 tys. zł na koncerty dla dzieci w ramach Akademii Bachowskiej. Miasto, nie chcąc dopuścić, aby Festiwal był zagrożony i by nie stracił na swej renomie, dodatkowo przekazało na organizację tejże imprezy 72 tys. zł (pierwotnie kwota ta wynosiła 170 tys. zł) – wyjaśnia dalej Magdalena Dzwonkowska.

Tym zarzutom zaprzecza prezes fundacji Ryszard Wawryniewicz i zapewnia, że rozliczono się ze wszystkich dotacji. Niestety bez wkładu własnego, jakim są pieniądze z budżetu miasta, nie są w stanie zorganizować wydarzenia. Fundacja w tym roku nie będzie organizowała festiwalu, bo taką decyzję podjął Urząd Miejski w Świdnicy, przekazując organizację Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury. W związku z tym, nie mając pieniędzy na wkład własny, nie jesteśmy w stanie samodzielnie go zorganizować. Jeśli natomiast chodzi o Ministerstwo Kultury to wszystkie rozliczenia zostały złożone i mamy do zwrotu jeszcze 45 tys. zł. Ministerstwo nie uwzględniło kilku faktur, twierdząc, że zostały złożone po terminie. Jednak to nie stanowiło dla nas przeszkody, jeśli chodzi o organizację festiwalu – komentuje dla „Region Fakty” Ryszard Wawryniewicz.

– W 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Wydarzenia artystyczne, priorytet: Muzyka przyznał Fundacji im. Jana Sebastiana Bacha na organizację Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego Świdnica w latach 2013-2015 dotację w łącznej wysokości 500 tys. zł (2013 r. – 140 tys. zł, 2014 r. – 170 tys. zł, 2015 r. – 190 tys. zł). Fundacja nie wydatkowała w całości dotacji przyznanej na realizację Festiwalu w 2014 r, nie wywiązała się z warunków umowy i nie zwróciła niewykorzystanej dotacji w wysokości 45 tys. 39,99 zł. W związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne, które zakończyło się wydaniem decyzji określającej kwotę dotacji do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji, tj. 31 lipca 2014 r. Do dziś Fundacja nie zwróciła ww. środków na konto MKiDN. Zgodnie z umową zawartą z Fundacją im. Jana Sebastiana Bacha, przekazanie środków na organizację zadania w 2015 r. uzależnione było od rozliczenia zadania za 2014 r. oraz spełnienia warunków nałożonych m.in. ustawą o finansach publicznych. Dotacja na 2015 r. nie może być zrealizowana z uwagi na fakt, iż Fundacja nie dopełniła ww. wymogu i nie rozliczyła dotacji przekazanej w 2014 r – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Program jest już dostępny na festiwalowej stronie www.bach.pl, impreza odbędzie się w terminie od 23 lipca do 2 sierpnia br. Wkrótce rusza sprzedaż biletów.