Droga między Bystrzycą Górną a Lubachowem gotowa

553

W poniedziałek, 7 sierpnia, odbył się oficjalny odbiór świeżo wyremontowanej drogi powiatowej nr 2876D z Bystrzycy Górnej do Lubachowa i dalej do granicy powiatu.

Remont polegał na zdjęciu starej i położeniu nowej masy bitumicznej na całym 5,5 km odcinku drogi. Ponadto ułożono krawężniki na odc. ponad 600 mb, usypano i utwardzono pobocza. Prace nadzorowała Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, które we własnym zakresie wymieniała na przedmiotowym odcinku drogi całe oznakowanie pionowe oraz odnowiła bariery mostowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 275 126,73 zł, z czego 150 tys. zł. to wkład gminy wiejskiej Świdnica. Reszta środków pochodziła z budżetu powiatu świdnickiego.