Dostali kasę na remont

338

Powiat świdnicki drugi raz w tym roku otrzymał fundusze na remont dróg. Tym razem modernizacji zostanie poddana droga między Golą Świdnicką a Kraskowem (gm. Marcinowice).

Nabór na drugą transzę usuwania skutków powodzi został ogłoszony w  połowie lipca 2014 r. – Byliśmy przygotowani na taki krótki czas składania wniosków. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy informacji o przyznaniu promesy – mówi Sabina Cebula, etatowy Członek Zarządu.

W  środę 13 sierpnia 2014r. z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Stanisława Huskowskiego oraz Wojewody  Dolnośląskiego Tomasza Smolarza i Wicewojewody Ewy Mańkowskiej, Sabina Cebula – Członek Zarządu wspólnie z Dyrektorem SDPŚ odebrała promesę na kwotę 550.000 zł.

Środki te wraz z  dofinansowaniem  Gminy Marcinowice zostaną  przeznaczone na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2898D na odcinku Gola Świdnicka – Krasków”. Remont polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni drogowej, odpowiadającej klasie KR2.
Obejmować będzie  wykonanie:

  • nowej nawierzchni jezdni,
  • rekonstrukcji odwodnienia drogi (tj. naprawę uszkodzonych skarp rowów przydrożnych, odtworzenie i utwardzenie rozmytych poboczy, odmulenie i remont zniszczonych przepustów).

Ponadto na obiekcie mostowym przewidywane są prace związane z remontem konstrukcji kamiennej ścianki czołowej oraz demontaż i ponowny montaż bariery mostowej. Co również jest ważne zostanie poszerzona  istniejąca nawierzchnia do 5,50 m .

– Dodać należy, że w lutym odebraliśmy promesę na 2 mln zł. Środki zostały skierowane na remont dróg w  miejscowości Zebrzydów (gm. Marcinowice) i w Olszanach (gm. Strzegom). Odbiór wyremontowanych odcinków zaplanowano na 21 sierpnia 2014 r. w Olszanach, natomiast 25 sierpnia 2014 r. w Zebrzydowie – dodaje Sabina Cebula.