Debiut gospodarczy z większą pulą nagród

409

Masz ciekawy pomysł na własny biznes? Jesteś przedsiębiorczy i kreatywny? Nie zwlekaj. Do 16 września przyjmowane będą zgłoszenia w ramach kolejnej już edycji konkursu „Debiut Gospodarczy”. Pula nagród finansowych wyniesie 60 tys. zł – jest więc o co walczyć.

Konkurs promuje przede wszystkim przedsiębiorczość i młodych ludzi, którzy mają ciekawy pomysł na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Pula nagród finansowych – 60 tys. zł przeznaczona przez miasto zostanie wzbogacona o nagrody rzeczowe – kampanie reklamowe czy doradztwo ufundowane przez sponsorów.

Uczestnikami konkursu „Debiut Gospodarczy” mogą być osoby, które w dniu przystępowania do konkursu:

 • ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 30. roku życia,
 • nie pozostają w stosunku pracy, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • po raz pierwszy uruchamiają działalność gospodarczą,
 • będą prowadziły działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica i będą składać roczne rozliczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy, który będzie właściwym organem do spraw rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rekrutację podzielono na dwa etapy:

Etap I – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są do złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów:

 • zgłoszenia uczestnictwa w „Programie pod nazwą Debiut Gospodarczy”,
 • informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • regulaminu konkursu /każda strona powinna być zaparafowana/.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 16 września 2014 r. w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Urząd Miejski w Świdnicy

ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica

lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (pok. 27, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 z dopiskiem „Debiut Gospodarczy 2014”.

Etap II – rozmowy rekrutacyjne

Rozmowy rekrutacyjne z uczestnikami konkursu przeprowadzane będą przez doradców zawodowych partnera programu oraz jednego członka Komisji Konkursowej. Rozmowy dotyczyć będą m. in. motywów ubiegania się danej osoby o udział w programie, oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, oceny doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji, oceny pomysłu na biznes np. pod kątem realności i trwałości.

Nagrody:

 • ufundowane przez Miasto Świdnica – łączna pula nagród finansowych 60 tys. zł,
 • ufundowane przez Telewizję Sudecką – dla laureatów dwutygodniowa reklama – wartość nagród 6.000 zł,
 • ufundowane przez portal Swidnica24.pl – dla trzech laureatów pakiety reklamowe o wartości 1.000 zł każdy do wykorzystania na łamach portalu – wartość nagród 3.000 zł,
 • ufundowane przez tygodnik i portal Świdnica Fakty – kampania promocyjna w tygodniku oraz portalu www.swidnicafakty.pl,
 • ufundowane przez portal DwieSzpilki.pl – dla laureatów półroczna reklama w serwisie,
 • ufundowane przez Kancelarię Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt-Kwiecińska sp. partnerska:
  • dla wszystkich uczestników, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji pierwsza bezpłatna porada prawna w siedzibie kancelarii, w ramach której udzielone zostanie kompleksowe doradztwo prawno-podatkowo-księgowe związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności. Dodatkowo 10 proc. rabatu na usługi prawne oraz księgowe w przypadku zlecenia konkretnych działań;
  • dla laureatów konkursu pierwsza bezpłatna porada prawna w siedzibie Kancelarii, przygotowanie całej dokumentacji związanej z rejestracją działalności, a ponadto bezpłatne doradztwo prawne przez okres 12 miesięcy w wymiarze 3 godzin miesięcznie. Dodatkowo 10 proc. rabatu na usługi księgowe.

 

Szczegóły dotyczące konkursu i niezbędne dokumenty można znaleźć w zakładce http://um.swidnica.pl/pages/biznes/debiut-gospodarczy.php.