Chcą połączenia komunikacyjnego swoich gmin

673

Szefowie 22 gmin spotkali się po to, by rozmawiać o stworzeniu zintegrowanego transportu publicznego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ma być szybciej, bezpieczniej i wzrośnie wartość turystyczna gmin.

W środę 25 marca w Krzyżowej (gm. Świdnica) odbyło się posiedzenie Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Szefowie 22 gmin wzięli udział m. in. w dyskusji na temat Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Świdnicę reprezentowali prezydent Beata Moskal–Słaniewska, zastępca prezydenta Szymon Chojnowski, dyrektor Departamentu Komunikacji Maciej Gleba oraz kierownik Referatu Transportu Publicznego Małgorzata Lubandy. Przedstawiciel firmy „TRAKO” Wierzbicki i wspólnicy s.j., Tomasz Szelukowski przedstawił zgromadzonym obszerną analizę zagadnienia integracji transportu publicznego z opracowaniem wielotorowych rozwiązań. – Aglomeracja Wałbrzyska jest jednym z pionierów i nikt w Polsce nie działał na taką skalę, aby zjednoczyć tak dużą ilość gmin. Korzyści płynących z realizacji tego przedsięwzięcia jest wiele – podkreślał Tomasz Szelukowski. Zwrócono m.in. uwagę na: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, wzrost mobilności mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa podróżujących, rozwój turystyki czy też poprawę wizerunku gmin.

Jednogłośnie podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji tego zadania, które poprzedzone zostanie konsultacjami społecznymi. Powołano kilkuosobowy zespół, który określi kierunki i priorytety działania. W zespole pracował będzie dyrektor Maciej Gleba. – Czeka nas wielkie zadanie, by stworzyć takie warunki zamieszkania i takie udogodnienia komunikacyjne, aby wielkie aglomeracje, jak chociażby Wrocław, nie wysysały nam młodych, zdolnych ludzi. Zintegrowany transport publiczny to wzrost poczucia komfortu życia – mówi prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska.

IMG_3666