Centrum Przesiadkowe coraz bliżej?

578

Prace nad budową nowoczesnego Centrum Przesiadkowego w Świdnicy dobiegają końca. Jak informuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego, zakończą się one 31 lipca. Wtedy także ruszy procedura odbioru. Jest więc szansa, że zostanie ono uruchomione do końca wakacji.

Pierwotnie zakładano, że wszelkie prace zakończą się z końcem kwietnia, jednak wystąpiły problemy związane z budową tunelu, który miał połączyć ze sobą dworce autobusowy i kolejowy. Spowodowały one znaczne opóźnienie i doprowadziły do aneksowania umowy z wykonawcą inwestycji. Spowalnianie procesu realizacji pierwszego tunelu wynikało z konieczności zmiany technologii wykonywania robót – w projekcie budowlano-wykonawczym założono remont tunelu, zaś po robotach odkrywkowych konstrukcji tunelu oraz wykonaniu ekspertyzy technicznej okazało się, że nie nadaje się ona do remontu i należy zaprojektować nową konstrukcję. Czas na projekt i zmiana pozwolenia na budowę w Urzędzie Wojewódzkim wraz z wieloma uzgodnieniami wymagała określonego czasu. Wykonawca robót, w zakresie tunelu czekał na nowe rozwiązania, realizując inne etapy Centrum Przesiadkowego. Po wprowadzeniu w życie zamiennego pozwolenia na budowę wykonawca kontynuował prace i uzyskał tymczasowe dopuszczenie do eksploatacji torowiska nad „starym” tunelem. Mógł zatem zamknąć torowisko nad planowanym nowym tunelem i rozpoczął roboty ziemne i rozbiórkowe. Po odkrywkach natrafiono na kolizję z istniejącą infrastrukturą kolejową i techniczną. Wiązało się to z wykonaniem, jak poprzednio, zamiennego projektu i kolejnej zmiany pozwolenia na budowę. Dodatkowo zbiegło się to w czasie z nowelizacją przepisów kolejowych i, niestety, wydłużyło proces uzgadniania rozwiązań projektowych. – Prace zostaną zakończone 31 lipca i rozpocznie się proces odbioru – dla „Region Fakty” mówi Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Centrum zostanie otwarte po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dodaje. Prawdopodobnie nastąpi to z końcem wakacji.