Bez dialogu nie da się rządzić

554

Inwestycje już nie wystarczą, bez dialogu z mieszkańcami nie da się rządzić polskimi miastami – to najkrótsze streszczenie debaty publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski. Dokąd zmierzają polskie miasta – jak wykorzystały 25 lat samorządności?”, która odbyła się 14 kwietnia w Kancelarii Prezydenta RP. Zaproszonych gości przywitał Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński.

Prezydenci miast – w tym również prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz analitycy i pracownicy naukowi rozmawiali o tym, jak rozwijać miasta, jak działać wspólnie i co robić, aby mieszkańcom w miastach żyło się lepiej. Organizatorem konferencji była „Gazeta Wyborcza”, a wśród panelistów znaleźli się m.in.: Hanna Zdanowskaprezydent Łodzi, Jacek Jaśkowiakprezydent Poznania, Roman Szełemejprezydent Wałbrzycha, prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Piotr Uziębło z Uniwersytetu Gdańskiego.

Dyskusję podsumowywali Paweł Orłowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Janusz Sepioł przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami, związanymi z tematem „współrządzenia z mieszkańcami”. – Trzeba wyjść zza biurka i rozmawiać z ludźmi, otworzyć się na dialog społeczny. Prezydenci – debiutanci, do których i ja należę, czują wielką odpowiedzialność za jakość życia swoich mieszkańców i chcą z nimi na ten temat rozmawiać. Debaty i otwarte spotkania dla świdniczan na stałe goszczą w moim kalendarzu – mówiła prezydent Beata Moskal–Słaniewska.

Zebrani mówili także o ożywieniu miast poprzemysłowych. Podczas dyskusji często zwracano uwagę na konieczność wzmocnienia tożsamości lokalnej. Każde miasto jest inne i ma inne potrzeby, a kluczem do sukcesu jest znalezienie własnej indywidualnej drogi, by przeprowadzana w miastach rewitalizacja przyniosła pozytywne zmiany. Budowanie miast przyszłości – to ostatni temat debaty. Czy jesteśmy w stanie stworzyć przestrzenie dobrego życia i rozwoju w naszych miastach? Swoimi doświadczeniami w tej kwestii podzieliła się z zaproszonymi gośćmi Justyna Król – autorka projektu Konin 2050. Dialog i odwaga rządzących są podstawą do stworzenia realistycznych planów na przyszłość każdego z miast.

[pp_gallery gallery_id=”52819″ width=”200″ height=”200″]