Będzie rondo na Wesołej

430

Nowe miejsca postojowe, asfaltowa jezdnia, chodniki z kostki betonowej oraz rondo zamiast skrzyżowania – ulice Wesoła i Armii Krajowej zmieniają swoje oblicze. Końcowy efekt mieszkańcy ocenią już w listopadzie.

Ruszył etap II zadania „Przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych – ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu”. Na ten cel gmina Strzegom otrzymała dotację w wysokości 85% z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wartość robót wynosi 3 639 604,18zł brutto. Umowny termin zakończenia prac to 17 listopada.

W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa w ulicy Wesołej od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Leśną.  W ulicy Armii Krajowej zostaną wybudowane dodatkowe studzienki i przykanaliki deszczowe. Na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Wesołej powstanie rondo „średnie” jednopasmowe z możliwością przejazdu „TIR-ów”. W ciągu ul. Armii Krajowej z ul. Św. Jadwigi powstanie skrzyżowanie typu „T”.

Ulice zmienią się nie do poznania. Wydzielone zostaną nowe miejsca postojowe oraz zjazdy z kostki kamiennej, będzie nowa asfaltowa jezdnia, chodniki z kostki betonowej, poprawi się widoczność w porze nocnej dzięki oświetleniu typu LED, co ograniczy zużycie energii. Remont pozwoli także na obniżenie poziomu hałasu. Przebudowa skrzyżowań zwiększy bezpieczeństwo ruchu. – Kanalizacja deszczowa wpłynie na sprawniejsze odwodnienie pasa drogowego obu ulic, usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami lip niskopiennych – mówi Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.