Będzie kasa na inwestycje sportowe

803

Ponad 385 tys. zł otrzyma miasto Świdnica na wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świdnicy, 1 mln zł trafi do gminy Świdnica na budowę sali sportowej w Bystrzycy Górnej, kwota 160 tys. zł wspomoże powiat świdnicki w realizacji zadania przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Wczoraj w sali konferencyjnej Stadionu we Wrocławiu przedstawiciele samorządów świdnickich odebrali z rąk marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego decyzje o przyznaniu dotacji na inwestycje sportowe.

Inwestycje sportowo-rekreacyjne miasta i gminy Świdnica oraz powiatu świdnickiego znalazły się wśród 46 przedsięwzięć z Dolnego Śląska, które otrzymały dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017”. W sumie Sejmik Województwa Dolnośląskiego przeznaczył ponad 18 mln zł na dofinansowanie infrastruktury sportowej. – Chcemy, aby z nowych obiektów korzystały przede wszystkim dzieci i młodzież, dla których od lat prowadzimy programy sportowe. Rozbudowa infrastruktury sportowej jest naturalną konsekwencją obranej przez samorząd strategii wspierania kultury fizycznej na Dolnym Śląsku – stwierdził Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Wielofunkcyjne boisko dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy

Decyzję o przyznaniu środków na dofinansowanie zadania budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świdnicy odebrał zastępca prezydenta Świdnicy Marek Suwalski. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego przyszkolnego boiska sportowego z nawierzchnią asfaltową, z którego korzystają uczniowie placówki. Na jego miejsce powstanie nowoczesny kompleks sportowy z bezpieczną nawierzchnią obejmujący wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 44,0 m x 32,0 m z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, czterotorową bieżnię do sprintu o długości 60,0 m oraz ściankę amortyzacyjną na zakończenie bieżni, skocznię w dal z rozbiegiem i rzutnię do pchnięcia kulą. – Otrzymane dofinansowanie pomoże nam w realizacji inwestycji na którą od dawna czeka społeczność Szkoły Podstawowej nr 8. Wzbogaci ona ofertę placówki ale także pomoże w aktywizacji sportowej dzieci w ramach zajęć szkolnych jak i tych pozalekcyjnych, na czym bardzo nam zależy – mówi Marek Suwalski. Wartość zadania ogółem wyniesie 1 mln 313 tys. zł, w tym dofinansowanie stanowi 385 tys. 900 zł. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Sala sportowa dla Bystrzycy Górnej

1 mln zł promesy na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej odebrała wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. – W gminie Świdnica funkcjonuje 12 placówek oświatowych (3 gimnazja, 6 szkół podstawowych, 2 przedszkola oraz szkolne schronisko młodzieżowe), w których uczy się blisko 1800 uczniów. Mimo tego, że na terenie gminy są boiska i sale gimnastyczne, nie zaspokajają one wszystkich potrzeb uczniów i społeczności lokalnej dotyczących infrastruktury sportowej. Od 6 lat ściśle współpracujemy z kołem naukowym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Studenci przeprowadzali badania w szkołach gminy Świdnica, biorąc pod uwagę wady postawy naszych dzieci oraz ich stan uzębienia. Niestety okazuje się, że wady postawy u dzieci się nasilają. Ostatnie wyniki raportu jeszcze bardziej uwidoczniły ten problem, wskazując wady postawy u 80% przebadanych dzieci. Są to liczby i informacje, które wzbudzają wielki niepokój i stąd m.in. nasze działania związane rozbudową bazy sportowej – zauważa Teresa Mazurek. Sala gimnastyczna w Bystrzycy Górnej zaprojektowana została jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt wykonany zostanie w technologii tradycyjnej i składał się będzie z czterech zespołów funkcjonalnych: sali gimnastycznej z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaplecza higieniczno sanitarnego i administracyjnego sali gimnastycznej, zaplecza techniczno magazynowego oraz łącznika ze strefą wejściową do budynku, stanowiącego także połączenie z budynkiem szkoły. – Będzie to pełnowymiarowa sala gimnastyczna, mieszcząca boisko do gry w koszykówkę o łącznej powierzchni użytkowej blisko 910 m2. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 18 maja br. – dodaje wójt gminy Świdnica. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji w Bystrzycy Górnej to koniec drugiego kwartału tego roku, a zakończenia 31 lipca 2016 roku.

Nowoczesne boisko dla III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy

Promesę na kwotę 160 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy odebrał starosta świdnicki Piotr Fedorowicz. – Cieszy nas to dofinansowanie, gdyż wpłynie ono na poprawę infrastruktury sportowej przy obiektach oświatowych podległych Powiatowi Świdnickiemu. Mamy jednocześnie nadzieję, że to nie ostatnie środki województwa na rozwój bazy sportowej na Dolnym Śląsku. Jeśli pojawi się kolejna możliwość, z pewnością skorzystamy z tych dodatkowych funduszy – mówi starosta świdnicki. Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu tego roku, a zakończenie budowy planowane jest już w połowie października.