Będą sprzątać Świdnicę

758

Światowy Dzień Ziemi – to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. Świdnica również przyłącza się aktywnie do tych obchodów.

W piątek, 21 kwietnia dzieci i młodzież ze świdnickich przedszkoli i szkół podstawowych będą brały udział w akcji na rzecz środowiska naturalnego i uporządkują tereny wokół swoich szkół. Natomiast w poniedziałek, 24 kwietnia młodzież z Gimnazjum nr 1 posprząta ul. Prądzyńskiego (pas zieleni biegnący wzdłuż ogrodzenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych), z Gimnazjum nr 2 – Park Harcerski, z Gimnazjum nr 3 – ul. Parkową (byłe boisko i tereny przyległe do Rodzinnych Ogrodów Działkowych) oraz przejście w rejonie ulic Hetmańska – Saperów – Sienna, a z Gimnazjum nr 4 – tereny pomiędzy ulicami Sportową i Bokserską.

Na sobotę, 22 kwietnia zaplanowano także dwie akcje społeczne, czyli sprzątanie miejsca po wieżyczce w Parku Młodzieżowym oraz uporządkowanie terenu przy Mauzoleum Czerwonego Barona w Parku Sikorskiego.

Miasto wszystkim organizatorom udostępni worki oraz rękawice ochronne, a na zakończenie akcji sprzątania zapewni odbiór zebranych nieczystości.

A tak było w zeszłym roku: Młodzież dba o Ziemię.

dzień_ziemi2017