Będą mieszkania i ścieżka dydaktyczna

536

Ponad 1 milion 300 złotych wyniesie dofinansowanie, jakie gmina Świdnica uzyskała na stworzenie nowych mieszkań socjalnych. Ponad 400 tys. to z kolei dofinansowanie utworzenia ścieżki dydaktycznej w Lubachowie. Informację o wszystkich dofinansowaniach i projektach przekazali podczas dzisiejszej konferencji prasowej lider Aglomeracji Wałbrzyskiej, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazły się projekty Gminy Świdnica:

1.Chronimy przyrodę Gór Sowich – urządzenie ścieżki dydaktycznej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie.

Dotację przyznano w wyniku rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach ZIT RPO WD 2014-2020, Poddziałania 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW (schemat E i F) ; Nr naboru RPDS.04.04.04-IP.03-02-203/16

oraz

2.Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Zacisze 1 w Pszennie.

3. Przebudowa budynku mieszkalnego w Witoszowie Górnym Nr 12 na mieszkania socjalne.

Dotacje przyznano w wyniku rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powierzonych Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach ZIT RPO WD 2014-2020, Poddziałania 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT AW (SCHEMAT D i E) – Numer naboru RPDS.06.01.04-IP.03-02-172/16

Zawsze z przyjemnością przybywam do gminy Świdnica. Dzisiaj mamy dobre informacje do przekazania. Realizuje się to, w co, gdy w 2011 zaczynaliśmy kreować, pewnie poza nami niewiele osób wierzyło. Gmina Świdnica jest wśród tych, którzy uwierzyli. Dlatego miło mi poinformować, że w ostatnich dniach rozstrzygnęły się 2 konkursy, w których gmina składała wnioski. Zostały one bardzo dobrze przygotowane i ocenione. Zawsze podkreślam, że bez takiej pani wójt nic by się nie udało, ale sama pani wójt tych wniosków nie pisze. Te wnioski piszą urzędnicy – to jest zespół bohaterów, który pisze je dobrze i właśnie tego zespołu chciałem pani wójt pogratulować. I trzymamy kciuki, by znalazł się wykonawca tej inwestycji. Bo z przykrością obserwujemy, że są środki, są inwestycje, ale nie ma kim zadań wykonywać. A my jesteśmy zobligowani do zagospodarowanie tych środków w sposób mądry, ale też w określonym czasie – mówił podczas dzisiejszej konferencji prezydent Roman Szełemej. – Dziękuje panu prezydentowi, że znalazł czas, by do nas przyjechać. To dla nas ważne, że te informacje są przedstawiane w taki właśnie sposób. Dla każdej gminy, dla nas także, priorytetem są mieszkańcy. Dlatego ważne są inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dzięki dofinansowaniu stworzymy 7 mieszkań. To dla niektórych tylko 7, dla nas aż 7. Jeśli rocznie oddaje się 1-2 mieszkania, to ta lista wydłuża się na lata. Z reguły to są młodzi ludzie, dlatego tak ważne są te działania, wnioski i ciesze się, że będziemy je realizować. W tej chwili na liście oczekujących na przydział lokalu znajduje się 50 rodzin, więc te 7 mieszkań to dla nas naprawdę dużo. Gdyby nie dofinansowanie, nie stać by nas było na to. Realizowaliśmy dotychczas inwestycję o wartości 7-8 milionów. W tej chwili mamy w budżecie inwestycje o wartości 26 milionów. Za tym sukcesem stoją ludzie. U nas to 5-osobowy zespół nadzoruje wnioski. Takiego lipca i sierpnia w mojej kadencji nie było – dodawała wójt Teresa Mazurek.

Na remont dwóch budynków – w Witoszowie i Pszennie – i przekształcenie ich na mieszkania socjalne gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 miliona 310 tys. 104,64 zł. Łączna wartość obu projektów wynosi 2 miliony 402 tys. 791,69 zł.

Koszt utworzenia ścieżki dydaktycznej w Lubachowie to 911 tys. 176,29 zł. Dofinansowanie wyniesie 416 tys. 513,34 zł. Prace zakończą się do 30 listopada 2018 r.