Absolutorium udzielone

542

W tym wypadku sprawdziło się powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Radni opozycji chwalili wykonanie budżetu za 2014 rok, krytykując decyzje Beaty Moskal-Słaniewskiej i zarzucając jej marnotrawstwo pieniędzy. Radni koalicji natomiast ganili poprzedniego prezydenta Wojciecha Murdzka za irracjonalne podejście do finansów publicznych. Choć ostatecznie absolutorium zostało udzielone i ani Regionalna Izba Obrachunkowa, ani Komisja Rewizyjna w wykonaniu budżetu uchybień się nie dopatrzyły, to opinie radnych wyraźnie uzależnione były od tego, kogo popierali w wyborach.

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2014 rok. Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2014 roku to 181,9 miliona złotych, co stanowi 99% założeń. Wydatki to kwota 184,4 miliona złotych (96%). Deficyt budżetowy wyniósł 2,7 miliona złotych. Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za zeszły rok. Za realizację budżetu, przyjętego przez radnych poprzedniej kadencji, do grudnia ubiegłego roku odpowiedzialny był Wojciech Murdzek, od grudnia 2014 roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska. – Jestem zadowolona z wyników głosowania, cieszy mnie tak duże poparcie radnych. Zapewniam świdniczan, że kolejne budżety będą realizowane w taki sposób, aby nie stały się pomnikami władzy, a zaspakajały realne potrzeby mieszkańców – mówi prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Opinie „politycznie” podzielone

Choć absolutorium zostało udzielone, dyskusja nie należała do najprzyjemniejszych i najbardziej merytorycznych. Zwolennicy Beaty Moskal-Słaniewskiej w wyborach krytykowali Wojciecha Murdzka za irracjonalne podejście do finansów publicznych. Nie zabezpieczono środków na Centrum Przesiadkowe i budowę ronda przy ul. Emilii Plater, sprzedano teren pod budowę hipermarketu Kaufland po obniżonej wartości. Prezydenta Murdzka świdniczanie ocenili sami, my również nie możemy przychylić się do akceptacji tak irracjonalnego budżetu. Jednakże w związku ze zmianą władzy będziemy głosować za udzieleniem absolutorium. Pracę pani prezydent będzie można ocenić dopiero za rok – wyjaśniał Rafał Fasuga z SLD. Budżet poparło również Świdnickie Forum Rozwoju. Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu. Przeciwko było trzech radnych, m.in. największy krytyk Beaty Moskal-Słaniewskiej Krzysztof Lewandowski, który zarzucił jej marnotrawienie pieniędzy, rezygnację z remontu Parku Centralnego, wstrzymanie realizacji budżetu obywatelskiego. – Nie zgadzamy się na udzielenie absolutorium i niech to stanowi ostrzeżenie, bo za rok cała rada może absolutorium nie udzielił – mówił Krzysztof Lewandowski. Radni Wspólnoty Samorządowej pochwalili natomiast wykonanie budżetu za 10 miesięcy przez Wojciecha Murdzka, a zganili Beatę Moskal-Słaniewską. Jak wyjaśniał radny Lesław Podgórski, klub zdecydował się udzielić absolutorium tylko dlatego, że budżet został dobrze przygotowany przez poprzedniego prezydenta.

Prezydent odpiera zarzuty

Pan Lewandowski powiedział, że środki zdjęte z remontu Parku Centralnego zostaną zmarnowane. Czy marnotrawieniem jest remont chodników i parkingów m.in. na ulicach

Wróblewskiego, Marcinkowskiego, Saperów, Parkowej, Podmiejskiej, Przyjaźni, Kraszowickiej, Zwierzynieckiej? Według pana Lewandowskiego to że chcemy poprawić jakość życia mieszkańców tych ulic, to marnotrawienie pieniędzy. Jeśli chodzi o Park Centralny, w grudniu okazało się, że to plac budowy porzucony przez wykonawcę. Do połowy listopada miał wykonać pracę za ponad milion zł. Tymczasem wykonał tylko prace rozbiórkowe za 53 tys. zł. Wypowiedzieliśmy umowę, skończyło się ugodą, odstąpiłam od żądania kary. Wtedy po konsultacjach z mieszkańcami zdałam sobie sprawę, że projekt remontu parku nie odpowiada świdniczanom. Dość betonów i granitu, nie tak mają wyglądać parki. Poza tym koszt też jest zbyt wysoki. Dotacje na parki skończyły się w poprzedniej inicjatywie, ktoś sprawę po prostu przespał. Będziemy szukać rozwiązań alternatywnych, widzimy że są i że za dużo niższe pieniądze można stworzyć coś pięknego – tłumaczyła Beata Moskal-Słaniewska.

Za absolutorium głosowało 19 radnych, przeciw – 1, od głosu wstrzymały się 3 osoby. Prezydentom gratulował poseł na sejm Robert Jagła.