A jednak cięcia

439

Zapowiadane cięcia diet radnych powiatu o około 20 % doszły do skutku. Zmiany zostaną wprowadzone od 1 października. Wczoraj 17-stu radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały obniżających ich wynagrodzenie.

Propozycja obcięcia diet radnych została wpisana w program postępowania naprawczego, który został przyjęty 27 sierpnia na sesji Rady Powiatu. Jak tłumaczył wówczas Zygmunt Worsa, starosta świdnicki, wprowadzenie jego było niezbędne ze względu na wejście w życie zaostrzonych przepisów. Zgodnie z nimi musi być zachowany wskaźnik obsługi zadłużenia, a przy spłacie kredytów wskaźnik ten w budżecie powiatu był ujemny. Ponadto w program naprawczy została wpisana polityka oszczędności dająca możliwość restrukturyzacji budżetu. Zmniejszenie diet radnym o 20% było jedną z możliwości podreperowania kwestii finansowych powiatu świdnickiego, który na koniec ubiegłego roku zadłużony był o ponad 72 mln zł. Jak zostało to uwzględnione w programie naprawczym, cięcia diet radnych o 20 % dadzą w sumie w ciągu roku zysk blisko 155 tys. zł. Samo zaś wynagrodzenie, które wynosi średnio 1695 zł, po planowanych oszczędnościach ograniczy się do 1402 zł. Podczas sierpniowej sesji idąc za ciosem radny Henryk Rataj złożył wniosek o 20-procentowe obniżenie płac dla radnych i Zarządu, lecz przyjęcie jego było niemożliwe ze względu na brak odpowiedniej dokumentacji. Do sprawy jednak powrócono na wczorajszej sesji. Tym razem gotową uchwałę w sprawie zmian wysokości diet dla radnych powiatu przedstawił radny Bolesław Marciniszyn. – Treść uchwały jest zatwierdzona przez grupę radnych nie tylko mojego autorstwa – stwierdził radny powiatu. Wysokość diety radnych w ciągu miesiąca nie może przekroczyć półtorakrotności kwoty bazowej, jaka jest ustalona dla stanowiska kierowniczego, która wynosi – 1766, 48 z. Tak więc dieta nie powinna być większa niż 2649,49 zł. W uchwale zawarte są informacje, że miesięczna wysokość diet radnych będzie wynosiła 79 % maksymalnego wynagrodzenia dla Członka Zarządu i Przewodniczącego Rady, 60 % – dla Wiceprzewodniczącego Rady, 57% – dla Przewodniczącego Komisji i 50% – dla radnego. Choć zmiany wydają się bardzo dobrym pomysłem, czas pokaże, czy nie zostały wprowadzone zbyt późno.