Planowali swoją karierę (FOTO)

292

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Świdnicy jest już za nami! Promowanie świadomego rozwoju, podejmowanie biznesowych inicjatyw, budowanie własnej marki, zakładanie start-upów itp. – między innymi takie działania odbyły się w dniach od 15 do 17 listopada.

WIZYTA STUDYJNA 17.11.2016

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości nie mógł obyć się bez wizyt studyjnych w firmach. W dniu 17.11.2016 r. w godz. 8.00-12.00 szkoły udały się do firm Sonel S.A i Nifco Poland znajdujących się w Świdnicy.

W tej wizycie brały udział 3 szkoły. Każda grupa liczyła 20-25 osób:

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy

Klasy wraz z opiekunem zostały oprowadzone po zakładach przez organizatorów, gdzie mogli dowiedzieć się, na czym polega praca w tego typu firmach. Podczas wizyty uczestnikom dostarczono informację na temat rozwoju ich przedsiębiorstw, czyli w jaki sposób udało im się zbudować własną markę i osiągnąć swój zamierzony cel. Młodzież wraz z opiekunami była zachwycona wizytami.

Firma Sonel zajmuje się przyrządami pomiarowymi wykorzystywanych głównie do pomiarów elektrycznych.

Firma Nifco zajmuje się produkcją plastikowych elementów połączeniowych – m.in. nitów, pierścieni i zacisków – dla przemysłu motoryzacyjnego.

KALEJDOSKOP KARIERY 15.11.2016

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 15 listopada w godz.10.00-15.00 w Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego odbyły się warsztaty dla pedagogów, nauczycieli oraz wychowawców, z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia „Kalejdoskop kariery”.

Do udziału w warsztacie zgłosiło się 12 nauczycieli z 10 szkół ponadgimnazjalnych, zajmujących się na co dzień kształceniem zawodowym. Są to szkoły z terenu powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego i dzierżoniowskiego.

Były to:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

2. Zespół Szkół im. St. Prosińskiego w Świebodzicach

3. Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie

4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie

5. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

6. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

7. Zespół Szkół w Żarowie

8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

9. Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy

10. Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie

Uczestnicy poznali autorskie narzędzie „Kalejdoskop kariery”,  opracowane przez zespół ekspertów w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym”. Służy ono do pracy z uczniem w celu odkrywania i rozwijania świadomości zawodowej uczniów, określania predyspozycji zawodowych i wspierania wyborów karier uczniów.

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali grupowo, indywidualnie oraz zespołowo, pracując z wykorzystaniem materiałów zawartych w „Kalejdoskopie kariery” w trzech obszarach –  odkrywając zasoby osobiste, rodzinne i środowiskowe, następnie  projektując ścieżki zawodowe i edukacyjne oraz poznając strategie radzenia sobie ze zmianą.

Uczestnikom  dostarczono narzędzia pomocne w odkrywaniu i rozwijaniu świadomości zawodowej uczniów oraz wyposażono ich w umiejętności niezbędne w codziennej praktyce w określaniu predyspozycji zawodowych i w wyborach karier uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Warsztat prowadzony był przez wykwalifikowaną trenerkę, doradczynię zawodową na co dzień pracującą w  Fundacji „Krzyżowa” dla porozumienia europejskiego, panią Alicję Przepiórską.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 16.11.2016

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 16listopada w godz. 10.00 – 12.00 w Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy odbyło się spotkanie z pracodawcami dla młodzieży szkół zawodowych i technikum  o tytule „Perspektywy zatrudnienia w regionie”.  W tym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele następujących firm i instytucji.

Drzewoznawca

Powiatowy Urząd Pracy

Franc Textil

Karolina

X-wakacje

Mediator

Electrolux

Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy

Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

 W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele i młodzież z następujących szkół:

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy

Policealna Szkoła farmaceutyczna LZDL w Świdnicy

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy

Zasadnicza Szkoła zawodowa „Rzemieślnik” w Świdnicy

Ponadto celem tego spotkania było przekazanie młodym ludziom, jak aktywnie wejść w życie biznesu, na rynek pracy, nawiązania kontaktów, rozwoju własnego oraz odpowiedzialności za swoje życie zawodowe.

Młodzież mogła zadawać pytania oraz udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przed wykładowców. Za prawidłowa odpowiedź otrzymała nagrody. Ponadto zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez sponsorów.