Stwórz razem z nami Kalendarz Region Fakty 2017!

1206

Tym razem nie jedna, a 2 tys. twarzy znajdzie się na kalendarzu Region Fakty. Wszystko dlatego, że wierzymy, że siłą naszego regionu są jego mieszkańcy. Chcesz, żeby Twoja twarz stała się częścią unikalnej kompozycji? Nic prostszego!

Wystarczy, że wyślesz zdjęcie na adres: m.zieba@dase.pl. Masz czas do 10 października. Z fotografii, które otrzymamy, ułożymy kolaż, który stanie się motywem przewodnim przyszłorocznego kalendarza, który w tym roku zawiśnie w najważniejszych instytucjach w czterech powiatach: świdnickim, dzierżoniowskim, ząbkowickim oraz wałbrzyskim.

To nie wszystko. Oprócz kolażu, na naszym kalendarzu znajdzie się osiem zdjęć. Przedstawiać będą one charakterystyczne miejsca – po 2 dla każdego z powiatów. W tym miejscu wprowadzamy nutkę rywalizacji: na nadesłane zdjęcia głosować będą internauci, a finalnych zwycięzców wybierze redakcja tygodnika Region Fakty. Wybrane zdjęcia zostaną zamieszczone na kalendarzu wraz z dopiskiem odnośnie autora. Ich twórcy dodatkowo otrzymają możliwość publikacji zdjęcia w magazynie Region Fakty oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Do wygrania:

 

– Jeden Voucher o wartości 100 zł WOLNET Świdnica,

– Cztery vouchery o wartości 100 zł każdy do sklepu GREENE Świdnica,

– Jeden voucher o wartości 100 zł do Salonu Kosmetyczne KLEOPATRA w Strzegomiu,

– Pendrive 4 szt od Firmy DASE SA,

– 4 zaproszenia do pizzerii DA GRASSO,

REGULAMIN AKCJI „Twarzą w twarz – stwórz z nami Kalendarz Region Fakty 2017”

§1 Ustalenia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przebiegu akcji „Twarzą w twarz – stwórz z nami Kalendarz Region Fakty 2017”, zwanego dalej w treści Regulaminu akcją.

2. Akcja, o której mowa w pkt. 1 oraz we wszystkich pozostałych punktach niniejszego regulaminu, będzie następować w oparciu o zgłoszenia nadesłane na maila i opublikowane na portalu www.regionfakty.pl oraz na fan page’u „Region Fakty”

3. Organizatorem akcji jest DASE SA, ul. Armii Krajowej 17, 58-100 Świdnica, NIP: 884-24-70-845

4. Udział w akcji jest bezpłatny i równoznaczny z akceptacją regulaminu.

§2 Warunki ogólne

1. Uczestnikiem akcji może być każdy, kto zgłosi się do uczestnictwa w sposób określony w punktach poniższych niniejszego regulaminu.

2. Uczestnikiem może być osoba, która jest mieszkańcem powiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego lub kłodzkiego.

3. Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie.

4. W akcji można wziąć udział na dwa sposoby:

a) Przesyłając do nas zdjęcie przedstawiające osobę, które stanie się częścią unikalnej kompozycji, składającej się maksymalnie z 2000 zdjęć . Stanowić ona będzie motyw przewodni Kalendarza Region Fakty 2017. Zdjęcie z dopiskiem „Moja twarz” oraz danymi osobowymi (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz telefon) należy przesłać na adres: m.zieba@dase.pl.

b) Przesyłając zdjęcie charakterystycznego miejsca z powiatów: świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego oraz wałbrzyskiego. 8 zdjęć (po 2 z każdego powiatu) wybranych przez jury znajdzie się na Kalendarzu Region Fakty 2017. Zdjęcie z dopiskiem „Moje miejsce” oraz danymi osobowymi (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz telefon) należy przesłać na adres: m.zieba@dase.pl. Sugerowany rozmiar zdjęcia to nie mniej niż 1,5 MB.

5. Dane, o których mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu, niezbędne są do prawidłowego przeprowadzenia akcji i wyłonienia w jego drodze zwycięzców.

6. Uczestnicy biorący udział w akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych, o których mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu na potrzeby przeprowadzenia akcji, a więc między innymi publikację nadesłanych danych prac wraz z informacją o autorze.

7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2016 roku.

8. Zgłoszenia niekompletne bądź nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

9. Przesyłając zdjęcie osoba oświadcza, że dysponuje do niego pełnymi prawami autorskimi.

10. Wśród zgłoszeń zostaną wybrane te, które zostaną nagrodzone.

11. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na portalu oraz fan page’u Region Fakty.

12. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z biurem organizatora mailowo pod adresem: m.zieba@dase.pl lub telefonicznie: tel. 697 543 610.

$ 3 USTALENIA KOŃCOWE

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację akcji.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej www.regionfakty.pl

15. O ewentualnych zmianach w treści Regulaminu zdeklarowani uczestnicy zostaną poinformowani w formie opublikowania komunikatu na stronie internetowej www.regionfakty.pl, na fan page’u Region Fakty wraz z publikacją zmienionego regulaminu.

16. Organizator jest upoważniony do odwołania akcji w każdym czasie bez podania przyczyny i w takiej sytuacji uczestnicy nie będą upoważnieni do zgłaszania wobec organizatora jakichkolwiek roszczeń czy pretensji.

17. Nagrody nie podlegają wymianie na inne i na gotówkę.