Strzegom dba o seniorów

460

Profesjonalny personel, pomieszczenia pozbawione barier architektonicznych, zajęcia usprawniające ruchowo i rehabilitacyjnie – w Strzegomiu powstanie Dzienny Dom Seniora – Wigor. Gmina dostała dotację na ten cel w wysokości 250 tys. zł. Otwarcie zaplanowano na grudzień tego roku.

Gmina Strzegom otrzyma dotację na utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR. Będzie on zlokalizowany na parterze budynku po byłej przychodni przy ul. Armii Krajowej. Opiekę i wsparcie dla seniorów korzystających z usług dziennego domu zapewni jego personel: pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, fizjoterapeuta i pokojowa. Poprowadzą oni m.in. zajęcia usprawniające ruchowo i rehabilitacyjne, rekreacyjne, kulturalne, czy edukacyjne. Uczestnik zajęć będzie mógł na bieżąco korzystać z porad psychologicznych oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Uruchomienie takiego obiektu będzie nową jakością we wsparciu osób w wieku emerytalnym w gminie. – Utworzenie Domu Dziennego Senior-WIGOR rozwiązuje podstawowy i podnoszony od wielu lat przez mieszkańców gminy problem braku infrastruktury społecznej zapewniającej seniorom usługi opiekuńcze poza ich miejscem zamieszkania. Jest to pierwszy w gminie tak kompleksowy projekt mający na celu poprawę jakości życia i aktywizację społeczną osób starszych. Bez uzyskania dotacji ministerialnej, stanowiącej blisko 70% planowanych kosztów przedsięwzięcia, jego realizacja byłaby niemożliwa – mówi burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta. Złożona przez gminę oferta znalazła się na 2. miejscu wśród dziesięciu ofert dolnośląskich gmin. W skali kraju zajęła 77. miejsce na 134 złożone oferty i otrzymała dofinansowanie w pełnym wnioskowanym zakresie. Ze środków finansowych Ministra Pracy i Polityki Społecznej gmina Strzegom otrzyma 250 tys. zł, w tym 180 tys. zł na prace adaptacyjne oraz 70 tys. zł na wyposażenie.

Dom otwarty już w grudniu

30 seniorów, którzy zostaną jego pensjonariuszami, będzie miało do dyspozycji m.in. pozbawione barier architektonicznych pomieszczenia, w których przyjemnie i pożytecznie spędzą 8 godzin każdego dnia od poniedziałku do piątku. Seniorzy będą ponadto mogli korzystać z terenu rekreacyjnego przy ul. Koszarowej, świeżo zrewitalizowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Dostępne dla pensjonariuszy będą ławeczki, siłownia zewnętrzna oraz boisko wielofunkcyjne, którego teren może być wykorzystany do ćwiczeń i zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu. W Urzędzie Miejskim w Strzegomiu oraz Ośrodku Pomocy Społecznej trwają intensywne prace związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia. Zlecono między innymi opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń po byłej przychodni. Na przełomie sierpnia i września planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dalszej kolejności zakupione zostanie wyposażenie obiektu oraz zatrudniony jego personel. Konieczne będzie również opracowanie dokumentacji prawnej umożliwiające powołanie jednostki budżetowej prowadzącej dom. Otwarcie domu dziennego planowane jest na grudzień tego roku.

FOTO:UM Strzegom