Stawki podatków przyjęte

272

Rada Miejska w Świebodzicach na sesji w dniu 30 października 2017r. przyjęła uchwałę o określeniu stawek podatku od nieruchomości, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2018 r.

Wzrost stawek wynosi 1,9 %, czyli tyle, ile wyniósł średni wzrost cen towarów i usług w I półroczu 2017 roku – według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Stawka podatku w budynkach mieszkalnych wyniesie w przyszłym roku 0,77 zł /m2(obecnie jest to 0,75 zł). Stawka podatków od gruntów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 0,91 zł/m2 (obecnie jest 0,89 zł).