ŚDS w Świebodzicach przyjmie więcej osób

431

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach ogłasza nabór uczestników na zajęcia. Placówka uzyskała dotacje na swoją działalność a nawet na jej rozszerzenie. – Od września możemy uruchomić dodatkowych 5 miejsc – mówi Izabela Gaweł, kierownik ŚDS.

Dla kogo jest oferta ośrodka? Oferta kierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, które ukończyły 18 lat, w tym: osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu: głębokim, znacznym, umiarkowanym, a także, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje spotkania integracyjne, wyjazdy, wycieczki, opiekę i zajęcia przez 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Do tego ciepłe posiłki, bogato wyposażone sale terapeutyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie i kręgielni, profesjonalny i życzliwy personel, wsparcie psychologa, korzystanie z pracowni kulinarnej, komputerowo-multimedialnej, plastycznej, stolarskiej, rehabilitacyjnej.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt:

Środowiskowy Dom Samopomocy
58-160 Świebodzice,
ul. Parkowa 4
Tel. 74 664 23 29
e-mail: kierownik@sds.swiebodzice.pl
www.sds.swiebodzice.pl

UM Świebodzice

002-01 002-02