Rusza budowa kanalizacji w Mrowinach

238

Na taką wiadomość mieszkańcy Mrowin czekali od dawna. Jeszcze w październiku rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mrowinach. Burmistrz Leszek Michalak podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” na realizację tego zadania. 

Będzie to pierwszy z trzech etapów inwestycji, który zakłada budowę kanalizacji od sklepu do przejazdu kolejowego. Kolejne etapy zadania rozpoczną się w 2018 i 2019 roku. – Długo czekaliśmy na rozpoczęcie tej inwestycji w Mrowinach. Dzięki oszczędności powstałych na zadaniu budowy kanalizacji w Łażanach przystępujemy do pierwszego etapu prac, który realizowany będzie od sklepu do przejazdu kolejowego. Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, modernizacji sieci wodociągowej z przyłączami oraz usunięciu kolizji z kanalizacją deszczową na terenie Mrowin. Kolejny etap, który przewiduje dalsze prace na ulicy Wojska Polskiego w Mrowinach rozpocznie się w przyszłym roku. W trzecim etapie skanalizowana zostanie pozostała część wsi – wyjaśnia burmistrz Leszek Michalak.

O tym, w jaki sposób przebiegać będzie budowa kanalizacji i z jakim utrudnieniami będzie się wiązać mówił podczas spotkania z mieszkańcami Morwin, zorganizowanego przez burmistrza Leszka Michalaka, wykonawca inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele żarowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji prezes Waldemar Baranowski wraz z kierownikiem działu technicznego Joanną Plizgą, projektant i inspektor nadzoru Paweł Pabisiak oraz Piotr Neczaj z Urzędu Miejskiego w Żarowie. – Za kilka dni zwozić będziemy do Mrowin niezbędny sprzęt, tak aby dobrze przygotować się do rozpoczęcia prac. Ruszą one już niebawem i choć na razie tylko na pewnym odcinku wsi, wiązać się będą z utrudnieniami w ruchu drogowym. Trzeba się liczyć z tym, że pewne fragmenty terenu i jezdni będą rozkopane, ale niestety taka jest specyfika tych prac. Będziemy Państwa na bieżąco informowali o ich przebiegu – mówił w trakcie spotkania z mieszkańcami Mrowin Bronisław Bernad kierownik budowy.

Pierwszy etap inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – etap I” pochłonie 1.999.000,00 złotych. Wszystkie trzy etapy zadania mają kosztować ponad 9 milionów złotych.