Rusza budowa Centrum Przesiadkowego w Świebodzicach

463

Rozstrzygnięty jest już przetarg na jedno z większych zadań, które gmina Świebodzice będzie realizować w ramach ograniczania tzw. niskiej emisji. Szereg działań, mających wpływ na poprawę jakości środowiska i życia mieszkańców, będzie realizowanych przez miasto w ciągu najbliższych dwóch lat.

Budowa Centrum Przesiadkowego obejmie cały Plac Dworcowy, znajdujący się przy dworcu PKP. Miejsce to bardzo się zmieni – w ramach zadania planuje się przebudowę nawierzchni drogowej z wydzieleniem placu manewrowego dla samochodów i autobusów wraz z ukształtowaniem terenu; powstanie także zatoka autobusowa, niezwykle potrzebna, gdyż spod dworca odjeżdżają autobusy dalekobieżne. Wybudowane zostaną wygodne parkingi, chodniki oraz zielony skwer.

Plac zyska także nowe ogrodzenie, schody zewnętrzne i pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Miłośnicy dwóch kółek będą mieli także nowy odcinek ścieżki rowerowej.

W ramach prac wybudowana zostanie wiata przystankowa i rowerowa, pojawią się estetyczne kosze na odpadki, siedziska, słupki uliczne.

W zakres działań wchodzi również przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Wartość zadania to blisko 2,5 mln zł.

*   *   *

7 433 750,56 PLN – to całkowita wartość projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice”, dofinansowanie wynosi 6 110 786,96 PLN.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji transportowej poprzez wdrożenie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice. Obejmują one: budowę centrum przesiadkowego, wykonanie ścieżek rowerowych, inteligentnych przystanków, energooszczędnego oświetlenia oraz zakup ekologicznego autobusu.

Jedna z tych inwestycji – modernizacja oświetlenia na ulicach: Graniczna, Sienna, Piłsudskiego, jest w trakcie realizacji, wkrótce rozpocznie się budowa Centrum Przesiadkowego; w ciągu najbliższych dni rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę ścieżek rowerowych.