Rozmowy o starości (FOTO)

1998

,,Starość” to słowo, które większości ludzi kojarzy się negatywnie. Wzbudza lęk, obawę, przygnębienie, refleksję o nieuchronności przemijania. Dlatego wciąż niewiele się o niej mówi, zwłaszcza w życiu publicznym. I dlatego tak ważne jest upowszechnianie wiedzy z zakresu gerontologii. Temu poświęcona jest konferencja, której współorganizatorem jest Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Od godz. 9.30 uczestnicy spotkania rozmawiają o tym, że „starość” to ładne, pozytywne słowo.

O godz. 9.30 w Krzyżowej (gmina Świdnica) rozpoczęła się konferencja zatytułowana „Współczesne wyzwania gerontologii – podejście holistyczne”, która jest cyklicznym ogólnopolskim wydarzeniem pod hasłem przewodnim „Nauki społeczne i humanistyczne a zmiany demograficzne”. Jej głównym organizatorem jest Społeczna Akademia Nauk. Współorganizatorami Uniwersytet II Wieku w Świdnicy oraz Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Kilka dni temu zestrofowano mnie co do słownictwa, którego używałem do tej pory. Pouczono mnie, że bez skrępowania można mówić starość, stary, a nie, jak ja mówiłem, jesień życia, wiek zaawansowany. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i musimy zmierzyć się z tym problememmówił, otwierając konferencję starosta powiatu świdnickiego Piotr Fedorowicz. – Dziękuję organizatorom za zaproszenie i wierzę, że ta konferencja pomoże nam dobrze przygotować się do zmierzenia z zagadnieniami starości – dodawał zastępca prezydenta Świdnicy Szymon Chojnowski. Spotykamy się w Krzyżowej, miejscu niezwykłym. Krótko przypomnę, że tu 12 listopada 1989 roku odbyła się słynna msza pojednania – premier Tadeusz Mazowiecki spotkał się z kanclerzem Niemiec Helmuthem Kohlem i przekazali znak pokoju. To rozpoczęło proces pojednania Polski i Niemiec. Wierzę, że ta pierwsza konferencja, zorganizowana właśnie w Krzyżowej, również zapoczątkuje cały proces dyskusji na temat starości i pomoże samorządom w wyborze drogi, którą powinny obrać. Dziękuję mojej koleżance Krysi Lasek (od red. prezes Uniwersytetu II Wieku w Świdnicy) za to, że wyszła z taką propozycją – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Szacuje się, że w 2020 r. liczba osób powyżej 60. roku życia stanowić będzie ponad 25% ludności Polski, a w krajach Europy Zachodniej przekroczy 30%. – Przedłużenie ludzkiego życia z jednej strony napawa optymizmem, z drugiej jednak pojawiają się różnego rodzaju dylematy związane ze starzeniem się – mówią organizatorzy. – Przeciwdziałając temu, że wciąż jeszcze zbyt mało świat nauki skupia się na problemie przedłużenia sprawności psychofizycznej osób starszych, na tym, by starość mogła być okresem aktywnego i godnego życia, a nie jedynie oczekiwania na śmierć, zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji.

Około godz. 17.00 uczestnicy konferencji podpiszą list intencyjny w tworzeniu programu dedykowanego starości i seniorom.

Komitet Naukowy konferencji tworzą: przewodniczący, prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski, prof. zw. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk, prof. zw. dr hab. Stanisław Czaja, prof. zw. dr hab. Henryk Jagoda, prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, prof. zw. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. zw. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska, dr hab. Henryk Cudak prof. SAN, dr hab. Sławomir Cudak prof. SAN, dr hab. Grzegorz Ignatowski prof. SAN, dr hab. Jerzy Mączyński prof. SAN, dr hab. Anna Skrzek prof. AWF, dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, dr Walentyna Wnuk, dr Joanna Mesjasz, dr n. med. Ireneusz Skawina.