Prawie 7 milionów na walkę z rakiem w regionie wałbrzyskim i legnicko-głogowskim

298

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy właśnie rozstrzygnął konkurs na profilaktykę nowotworową wśród 9 tys. mieszkańców Dolnego Śląska. Ponad 6,8 mln zł warte są zwycięskie projekty, które będą realizowane dzięki unijnemu wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Obecnie przygotowywane są umowy, które w najbliższych tygodniach zostaną podpisane. 

Wdrażaniem projektu nieprzypadkowo zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
– Wiele chorób cywilizacyjnych dotyka pracowników, osób aktywnych zawodowo, a to wprost negatywnie wpływa na rynek pracy. Wsparcie skierowane jest do pracodawców i ich pracowników. Tymi działaniami chcemy również poprawić Dolnoślązakom dostęp do dobrej i skutecznej opieki zdrowotnej – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Najnowszy konkurs dotyczy działań realizowanych w dwóch dolnośląskich regionach:

subregion wałbrzyski – beneficjent: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, wartość projektu – 1,61 mln zł.
Badanie mammograficzne przewidziano dla 2.000 pracujących kobiet w wieku 50-69 lat.

subregion legnicko-głogowski
beneficjent: Powiat Lubiński, wartość projektu – 3,42 mln zł.
Badania cytologiczne dla 4.000 pracujących kobiet w wieku 25-59 lat.

beneficjent: Geneva Trust Polska, wartość projektu – 1,76 mln zł.
Badania mammograficzne przewidziano dla 3.000 pracujących kobiet w wieku 50-69 lat.

***

„Wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne” realizowane jest w ramach Działanie 8.7 RPO – Aktywne i zdrowe starzenie się.