Odebrali kluczyki do nowych wozów strażackich (FOTO)

110

Ponad 6,5 mln zł. z przeznaczeniem na zakup 10 nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych  oraz 2 hydraulicznych zestawów ratownictwa technicznego trafiło do ochotniczych straży pożarnych, w 11 gminach w 6 powiatach w woj. dolnośląskim. 15 listopada w Burkatowie, nastąpiło uroczyste przekazanie wozów strażackich  oraz  odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”.

– Zakup 10 nowoczesnych samochodów strażackich i sprzętu, to efekt dobrze przygotowanego wniosku, realizowanego w partnerstwie przez gminę Świdnica, przy dużym zaangażowaniu komendanta powiatowego PSP w Świdnicy Tomasza Szuszwalaka i naczelnika Wydziału  Kwatermistrzowsko – Technicznego KP PSP w Świdnicy Sulisława Piotrowskiego. Pragnę im za to merytoryczne wsparcie bardzo podziękować. Słowa uznania i podziękowania należą się działowi inwestycji Urzędu Gminy, a w szczególności Sebastianowi Pietraga i zastępcy wójta Zbigniewowi Kanickiemu, na których spoczywał obowiązek koordynowania projektu. Zakupione pojazdy z pewnością najbardziej ucieszą strażaków ochotników, których załogi są często pierwszymi służbami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. Jednak głównym celem naszego projektu jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gmin i powiatów, w których zlokalizowane są OSP oraz skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom i ograniczanie ich skutków, tj. zarówno strat w mieniu jak również w środowisku naturalnym. Sprawna i dobrze wyposażona jednostka OSP skróci czas udzielenia pomocy osobom poszkodowanym do 8 minut zgodnie z założeniami Powiatowego Planu Działań Ratowniczych. Dziękuję kolegom i koleżankom samorządowcom za współpracę i zaufanie, przy realizacji projektu – podkreślała wójt Teresa Mazurek, lider projektu podczas konferencji w Burkatowie.

Statystyka projektu:

6 348 359,51 zł – wartość całkowita

4 037 350,11 zł – przyznane dofinansowanie (64%)

Gmina Świdnica, jako pierwsza w powiecie świdnickim zrealizowała program bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Do zabezpieczenia społeczeństwa i mienia, w ramach zadania własnego na terenie gminy Świdnica utrzymywanych jest 8 jednostek OSP typu „S”, 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów.