Mieszkanie Plus w Jaworzynie Śląskiej

164

Około 45 mieszkań powstanie w Jaworzynie Śląskiej w ramach programu Mieszkanie Plus. Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz 30 listopada podpisał list intencyjny dotyczący realizacji rządowego programu. Jaworzyna Śląska jest jednym z dziewięciu dolnośląskich samorządów, które wskazały działki pod budownictwo mieszkaniowe na zasadach określonych w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Realizacja inwestycji przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości stwarza nowe możliwości gminom i inwestorom. Celem programu jest wyeliminowanie deficytu mieszkaniowego, szczególnie zwiększenie liczby mieszkań na wynajem o dostępnym czynszu. Krajowy Zasób Nieruchomości poszukuje działek odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe i będzie lokalizował na nich mieszkania z opcją dojścia do własności. Dla najemców – przyszłych właścicieli mieszkań, będzie to bardzo atrakcyjna oferta najmu o czynszu normowanym (maksymalny ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu). Takie mieszkanie będzie można docelowo wykupić, albo tylko długoterminowo wynajmować.

Program w mojej ocenie jest dobrą odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe, które występują w całym kraju, a więc także w naszej gminie. W związku z tym z pełnym przekonaniem zdecydowaliśmy się przystąpić do niego i wskazać odpowiednią nieruchomość. Będzie to teren za budowaną właśnie halą sportową, na którym wybudowany zostanie blok mieszkalny, w którym, jak planujemy, powstanie ok. 45 mieszkań – informuje burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.