Gmina Świdnica z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym

185

Nietypowe odwiedziny w Urzędzie Gminy Świdnica miały miejsce 3 listopada.
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie Michał Ożóg wraz z druhem Pawłem Krzyśków przyjechali podziękować oraz pokazać nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który trafił do OSP w Burkatowie wraz z zamontowanym sprzętem przekazanym podczas 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej z ww. miejscowości.

Przypomnijmy: Gmina Świdnica jest liderem projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem gminy Świdnica”. Przedmiotem projektu jest zakup 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3 lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu. Projekt obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek OSP, tj. OSP w Burkatowie, OSP w Ostroszowicach, OSP w Jaworzynie Śl., OSP w Męcince, OSP w Goczałkowie, OSP w Ujeździe Górnym, OSP w Pożarzysku, OSP w Leśnej, OSP w Tworzyjanowie, OSP w Siekierczynie, OSP w Brzegu Dolnym.

Oficjalna prezentacja wszystkich samochodów oraz sprzętu w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-2020  odbędzie się 15 listopada w Burkatowie.

Zdjęcia Łukasz Wojak