Dwa dni na złożenie wniosku

948

Jeszcze tylko do końca sierpnia można składać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na adres weronika.tomczyk@swiebodzice.pl lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się na parterze ratusza.

Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2018 rok. Listę zatwierdzonych zadań poznamy pod koniec roku. Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Świebodzic www.swiebodzice.pl, w zakładce Budżet obywatelski.

Warto dodać, że niemal wszystkie zadania, zgłoszone przez mieszkańców do budżetu na 2016 rok, zostały zrealizowane. Obecnie trwa realizacja zadań, zgłoszonych do budżetu 2017. To np. remont ulicy Mieszka I, II etap remontu nawierzchni chodnika przy ul. Parkowej (już zrealizowany) i wiele innych.