Decyzja wojewody zmienia nazwy ulic

97

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak do dnia 13 grudnia 2017 roku wydał 19 zarządzeń zastępczych, na mocy których dokonane zostaną zmiany nazw ulic na Dolnym Śląsku. 

Jest to działanie w oparciu o ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników.

Pełny wykaz ulic przedstawiamy poniżej:

Miejscowość Dotychczasowa nazwa ulicy Nowa nazwa ulicy
Bielawa Jana Hempla WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO
Bielawa Karola Marksa ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
Bielawa Marcelego Nowotki LEGIONÓW
Boguszów-Gorce Karola Marksa GENERAŁA STEFANA GROTA-ROWECKIEGO
Boguszów-Gorce Wincentego Pstrowskiego WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO
Bolesławiec Mariana Buczka TADKA JASIŃSKIEGO
Chojnów Leona Kruczkowskiego TADEUSZA GAJCEGO
Dzierżoniów Leona Kruczkowskiego KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
Kowary Mariana Buczka KAWALERYJSKA
Kowary Wincentego Pstrowskiego WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO
Marcinowice Leona Kruczkowskiego TADEUSZA GAJCEGO
Oborniki Śląskie Leona Kruczkowskiego TADEUSZA GAJCEGO
Podgórzyn Juliana Marchlewskiego JANA KARSKIEGO
Polanica-Zdrój Leona Kruczkowskiego TADEUSZA GAJCEGO
Szklarska Poręba Wincentego Pstrowskiego WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO
Świdnica Leona Kruczkowskiego KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
Wałbrzych Leona Kruczkowskiego TADEUSZA GAJCEGO
Wałbrzych Wincentego Pstrowskiego WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO
Wrocław Leona Kruczkowskiego TADEUSZA GAJCEGO

Kolejne zarządzenia zastępcze Wojewoda Dolnośląski będzie mógł wydać dopiero po otrzymaniu kolejnych opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Uzyskanie opinii jest niezbędnym elementem tego postępowania. Okres oczekiwania na nie wstrzymuje bieg 3-miesięcznego terminu, przewidzianego na wydanie zarządzeń zastępczych, o czym stanowi art. 6 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy.