Będą kary za nielegalne afisze

447

Urząd Miejski w Strzegomiu ponownie zwraca się z apelem do mieszkańców gminy, by nie oklejali fasad mieszkaniowych, ogrodzeń, słupów, lamp i wiat przystankowych ogłoszeniami, plakatami czy afiszami oraz żeby jak najszybciej je stamtąd usunęli.

Zamieszczaniu informacji służą specjalne tablice oraz słupy ogłoszeniowe. Jeżeli przy naklejaniu ogłoszeń w nielegalnym miejscu, dojdzie dodatkowo do uszkodzenia ściany, płotu lub innego podłoża, to sprawca odpowie zarówno za nielegalne oklejenie, jak i za uszkodzenie mienia. Karze podlega także zaklejenie innego ogłoszenia, czy też zaklejenie znaku ostrzegawczego. – Dlatego ponownie apelujemy o niezwłoczne usunięcie z miejsc do tego nieprzeznaczonych ogłoszeń, plakatów, czy afiszy. Niezastosowanie się do tego wezwania będzie skutkowało kierowaniem spraw do Komisariatu Policji w celu wyciągnięcia konsekwencji karnych – mówi Grażyna Kuczer, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. – Uczyńmy miejsce, w którym żyjemy, mieszkamy i tworzymy, czystym uporządkowanym i pięknym. Wtedy nasze życie będzie radośniejsze i przyjemniejsze. Każdy z nas może coś w tym względzie zrobić i mieć osobisty wpływ na czystość w gminie – apeluje rzecznik.