8,5 mln zł na przygotowanie terenów inwestycyjnych

58

Podczas grudniowej sesji w Jaworzynie prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej najpierw zaprezentował ideę współpracy ponad stu gmin z południa Dolnego Śląska (Sudety 2030). Następnie wręczył promesę dla gminy na przygotowanie terenów inwestycyjnych. 

Realizacja projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” pozwoli na kompleksowe przygotowanie obszaru dla rozwoju przedsiębiorczości w naszej gminie. Inwestycja jest nie tylko kompatybilna z utworzeniem Jaworzyńskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej, ale też nieodzownym jej elementem. Uzbrojenie 7 hektarów gruntów przemysłowych realizowanych w ramach przedmiotowego zadania, umożliwia dozbrojenie pozostałych 25 hektarów terenów, które mają zostać objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Największy projekt dla rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Jaworzyna Śląska, dotyczący przygotowania terenów inwestycyjnych został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych).

Celem projektu, którego całkowita wartość wynosić będzie  10 170 178,09  zł, z czego wartość  dofinansowania  8 500 000,00  zł, jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska. Do dyspozycji przedsiębiorców zostanie przekazane 5,72 ha uzbrojonego w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kanały pod linie energetyczną zasilającą, infrastrukturę komunikacyjną  terenu inwestycyjnego. Projekt zakłada również niwelacje terenu i budowę platform.