8 milionów na budowę kanalizacji w Słotwinie i Komorowie

100

Kolejne 8 mln zł zostanie wydanych na realizację 2 inwestycji w Komorowie oraz Słotwinie.

20 października 2017 r. w siedzibie Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego podpisano kolejne umowy na wykonanie zamówień realizowanych w ramach projektu:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.
Na zadanie nr 2 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Komorowie” oraz na zadanie nr 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Słotwinie”

Wykonawcą tych robót będzie Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe mgr inż. Krzysztof Zając

ul. Wyszyńskiego 26/1A, 58-320 Walim – Lider Konsorcjum

Murarstwo-Melioracja Janusz Zając

ul. Długa 3E/5, 58-320 Walim – Partner Konsorcjum,

SANIT Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 175, 44-100 Gliwice – Partner Konsorcjum.

W ramach tych przedsięwzięć:

– w Komorowie zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 4.973 m wraz z przepompownią ścieków oraz sieć wodociągowa o łącznej długości  5.366 m.

– w Słotwinie zostaną wybudowane nowe sieci: kanalizacji sanitarnej o długości 519 m oraz sieć wodociągowa o długości  382 m.

Wartość brutto umowy na zadanie nr 2 wynosi 7.594.987,51 zł

Termin zakończenia robót – 30.06.2019 r.

Wartość brutto umowy na zadanie nr 3 wynosi 414.406,80zł

Termin zakończenia robót – 31.01.2018 r.

Wszystkie zadania są dofinansowywane ze środków Funduszu Spójności, a wkład krajowy stanowi pożyczka inwestycyjna udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nad prawidłowością wykonania wszystkich robót czuwać będzie Inżynier Projektu – firma ENVI Konsulting,ul. J.Brzechwy 3, 49-305 Brzeg.

Przypomnijmy:

W dniu 10.07.2017 r. w siedzibie Spółki podpisano Umowę na wykonanie zamówienia realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” – zadanie nr 6 – Renowacja (uszczelnienie) kanałów sanitarnych w Słotwinie.

Wykonawcą tych robót jest firma:

GSG Industria Sp. z o.o.,

ul. Granitowa 47, 70-750 Szczecin.

W ramach tego przedsięwzięcia Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty związane z bezwykopową renowacją sieci kanalizacji sanitarnej na długości 2,4 km.

Wartość brutto umowy wynosi 889.397,00 zł

Planowany termin zakończenia robót 31.01.2018r.