Dobromierz z dofinansowaniem termomodernizacji GOKSiR

324

900 tys. złotych dofinansowania otrzymała gmina Dobromierz na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. 

W czwartek 3 sierpnia wójt Jerzy Ulbin podpisał umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, zapewniająca dofinansowanie w wysokości blisko 900 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Gospodarka niskoemisyjna, 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AW, na realizację zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu”.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną prace budowlane takie jak:

modernizacja co,
modernizacja oświetlenia,
wymiana drzwi zewnętrznych,
wymiana okien, modernizacja wentylacji,
ocieplenie ścian zewnętrznych,
ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
ocieplenie podłogi na gruncie,
wymiana pokrycia dachowego.

Całkowita wartość projektu to ponad 1,260 mln zł.

– Cieszę się, że działania, jakie podejmujemy, są skuteczne i z sukcesem pozyskujemy znaczną pomoc finansową ze środków europejskich. Dzięki temu możemy realizować duże i znaczące inwestycje, które nie tylko poprawiają infrastrukturę naszej gminy, ale również zwiększają komfort życia mieszkańców – komentuje wójt Jerzy Ulbin.