1,2 miliona na rozwój ekonomii

730

Ponad 1,2 mln zł unijnego dofinansowania trafiło do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego, w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostaną przeznaczone na rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku.

Ekonomia społeczna to nietypowa działalność gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne (zajęcie dla osób wykluczonych z rynku pracy ze względu np. na status, niepełnosprawności, choroby itp.) z ekonomicznymi (zarabianie pieniędzy na działalność). Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim 2017-2018” zakłada szereg działań wspomagających rozwój tych nietypowych przedsięwzięć na Dolnym Śląsku.

– W czasach, gdy biznesem rządzi głównie pieniądz, szczególnie ważne jest wspieranie działań, które rozwijają ekonomię społeczną. To bardzo ważna działalność, bo osobom, którym jest trudniej w życiu, pozwala na wzięcie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, a to rozwiązuje konkretne problemy społeczne. Dlatego w ramach nowego projektu wspieramy aktualizację i monitorowanie Regionalnego Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Stawiamy również na współpracę na linii samorząd, podmioty ekonomii społecznej i biznes. Wierzymy, że taka współpraca może przynieść korzyści każdej ze stron – wylicza Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Projekt jest realizowany na całym Dolnym Śląsku od początku stycznia 2017 r. i potrwa do końca 2018 r. Jego wartość to niespełna 1,5 mln zł, z czego 1,22 mln zł to wsparcie unijne. Po jego zakończeniu trzeci sektor ma funkcjonować jeszcze lepiej, a szczególnie w obszarze integracji społecznej i współpracy z samorządem. Projekt zakłada bowiem połączenie wysiłków, by we wszystkich subregionach ośrodki wspierające ekonomię społeczną działały podobnie i pomagały istniejącym podmiotom ekonomii społecznej.

Co więcej, na Dolnym Śląsku ma przybyć organizacji, które uzyskają znak „Zakup Prospołeczny”. To specjalny certyfikat, swoisty znak jakości i jednocześnie wsparcie podczas codziennych zakupów osób potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Taki znak to też swoiste zobowiązanie, ponieważ certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą szczególnie dbać o jakość i konkurencyjność.

Działania objęte projektem realizowanym przez DOPS będą skierowane do: przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, instytucji wspierających ekonomię społeczną, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli nauki i biznesu.