Polityka prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Regulamin korzystania z portalu regionfakty.pl!

Portal regionfakty zwany w dalszej części dokumentu portalem wydawany jest przez Dase  SA z siedzibą w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 17.

1. Korzystanie z Portalu

 • Korzystanie z portalu jest bezpłatne
 • Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszegoRegulaminu.
 • Użytkownik Portali zobowiązany jest do korzystania z portalu zgodnie z obowiązującymregulaminem.
 • Portal skierowany jest do osób zainteresowanych informacjami lokalnymi dotyczącymipowiatów: świdnickiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego oraz regionu.
 • Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 • Portal tworzą dziennikarze zatrudnieni w mediach wydawanych przez Dase SA

2. Odpowiedzialność

 • Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.3. Własność
 • Portal dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane za ich pośrednictwem były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 • Teksty publikowane w Portalu pochodzą z wiarygodnych, sprawdzonych, źródeł i są rzetelne oraz przygotowane w oparciu o ustawę „Prawo prasowe”.
 • Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie dostawcy Internetu oraz systemów i oprogramowania zainstalowanego na komputerze Internauty.
 • Dane dostępne na Portalu są objęte prawem autorskim. Zgodnie z nim cytowanie i udostępnianie danych dostępnych na portalach (teksty, zdjęcia, materiały TV oraz wszelkie inne formy) powinno nastąpić po uzyskaniu zgody właściciela Portalu.
 • Udostępniane dane, po otrzymaniu zgody, zawsze powinny być opatrzone informacją, skąd pochodzą i kto jest ich autorem, w sposób, który umożliwi identyfikację Portalu.
 • Niestosowanie się do ww. przepisów spowoduje naruszenie ustawy prawo autorskie i na jej podstawie Dase  SA może dochodzić swoich praw na drodze sądowej
 • Portal zastrzega sobie prawo do adiustacji oraz kasowania wcześniej opublikowanych materiałów
 • Portal zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji materiałów niezamówionych, a także do niepublikowania niezamówionych materiałów.

4. Komentarze

 • Użytkownicy Internetu mają prawo komentować zamieszczone artykuły i zdjęcia oraz materiały video
 • Internauci komentujący informacje opublikowane na portalu biorą pełną odpowiedzialność za treść i formę swojego komentarza.
 • W przypadku publikacji komentarza przez osobę niepełnoletnią, odpowiedzialność za treść i formę komentarza przejmuje w całości opiekun osoby niepełnoletniej.
 • Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo dysponowania komentarzami oraz umieszczania ich w innych publikatorach spółki
 • Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo nieupubliczniania lub kasowania wszystkich komentarzy nadsyłanych na portal, a szczególnie takich, które naruszają przepisy istniejącego i obowiązującego w Unii Europejskiej prawa
 • Redakcja Portalu gwarantuje prawo upubliczniania komentarzy, które polemizują z informacjami zawartymi w tekstach. Nie mogą one jednak naruszać dóbr osobistych osób trzecich lub zawierać słów wulgarnych oraz sformułowań niezgodnych z normami współżycia społecznego. W takim wypadku redakcja Portalu zastrzega sobie prawo nieupubliczniania lub kasowania komentarzy.
 • Redakcja Portalu zastrzega sobie możliwość przekazania danych internautów służbom porządkowym, w przypadku zaistniałego podejrzenia naruszenia prawa w związku z opublikowanym komentarzem.

5. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu
 • Zmiana w regulaminie obowiązuje w chwili opublikowania go na portalach
 1. Polityka plików cookies
  1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu Dase Financial Group SA z siedzibą w Świdnicy przy ul. Armii krajowej 29/8.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   c) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   d) prowadzenia kampanii marketingowych, w tym remarketingowych.
  5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
   „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów w celach wskazanych w punkcie 4 Polityki cookies.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na stronie internetowej.