Kościół w płomieniach

684

Ogień pojawił się w dwóch miejscach na dachu bazyliki w Strzegomiu. W akcji gaśniczej brało udział kilkanaście jednostek gaśniczych z całego powiatu. Po kilku godzinach pożar udało się ugasić. Na całe szczęście, były to tylko ćwiczenia doszkalające, które we wtorek odbyły się w strzegomskiej świątyni.

We wtorek 28 lipca na obiekcie Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu przeprowadzono ćwiczenia doskonalące Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Ich założeniem była symulacja gaszenia pożaru, który wybuchł na dachu bazyliki. W ćwiczeniach ratowniczo – gaśniczych uczestniczyli strażacy z dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzegomiu i Stanowicach, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzicach oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy.

Akcja na dachu

Zgodnie z założeniem scenariusza o godzinie 10.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Świdnicy wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza bazyliki. Ogień pojawił się w dwóch miejscach, w środkowej części górnego poddasza oraz na całej powierzchni dolnego. – Teren działań został podzielony na dwa odcinki bojowe. Zadaniem strażaków w pierwszym z nich było zbudowanie linii gaśniczej po klatce schodowej, a następnie likwidacja pożaru. Ratownicy z drugiego odcinka bojowego prowadzili natarcie na palący się dach, przy pomocy podnośnika hydraulicznego – relacjonują ochotnicy z OSP Stanowice. – Dzięki tym zajęciom, strażacy mogli udoskonalić techniki gaszenia pożarów wewnętrznych, rozpoznać drogi dojazdu do obiektu, sprawdzić rozmieszczenie hydrantów oraz zapoznać się ze specyficzną i wiekową architekturą budynku – dodają. Aby ochrona przeciwpożarowa była skuteczna, konieczne jest określenie indywidualnej dla każdego budynku charakterystyki zagrożenia pożarowego. – Dlatego działania profilaktyczne powinny koncentrować się wokół działań ćwiczebnych oraz przedsięwzięć podnoszących bezpieczeństwo pożarowe. Bazylika Strzegomska jest nie lada wyzwaniem dla strażaków, biorąc pod uwagę kubaturę i wysokość obiektu oraz hektar dachu, nakrywający świątynię. Wszelkie działania prowadzone na wysokościach ponad 23 m, gdzie nasz wysięgnik sięga do wysokości 23 m, wymagają wielkiej sprawności w działaniu, doświadczenia i sprawności bojowej – komentuje mł.bryg. Bogdan Najdek, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świebodzicach.

W gminie Strzegom obiekty użyteczności publicznej są systematycznie typowane do ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych po to, by zapoznać się ze specyfiką budynku. – Takie ćwiczenia są przeprowadzanie parę razy w roku. W trakcie ćwiczeń realizujemy różne cele tj.: podnoszenie poziomu wyszkolenia strażaków, sprawdzenie systemu łączności radiowej nie tylko miedzy strażakami ale też ze stanowiskiem kierowania Komendy Powiatowej w Świdnicy. Bardzo istotna jest tu także ocena wzajemnej współpracy służb państwowej i ochotniczej straży pożarnej, sprawność i gotowość jednostek do działań. Jednak najważniejsze zadanie tego typu akcji to pełne rozpoznanie terenu, właściwości obiektu i właśnie ta wiedza daje możliwość szybkiego reagowania w razie zagrożenia – wyjaśnia Ryszard Wikliński, komendant Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Strzegom.

FOTO:UM Strzegom