Używkom powiedzieli „nie”

358

130 uczniów klas II, z sześciu szkół podstawowych realizowało w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubachowie II edycję gminnego programu ,,AsertywNIE używkom”. Łącznie na ten cel z budżetu gminy przeznaczono blisko 13 tys. zł.

– Pobyt dzieci zorganizowany był tak intensywnie, że nie było chwili na nudę. Program połączono z zajęciami lekcyjnymi w formie zielonej szkoły oraz elementami edukacji prozdrowotnej. Codziennie zasiadały do zajęć lekcyjnych, a zaraz po nich odbywały się warsztaty z pierwszej pomocy, profilaktyki zdrowotnej, zajęcia kulinarne, muzyczne, taneczne oraz socjoterapeutyczne – podkreśla Ewa Burdek, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nie brakowało też ciekawych spotkań, m.in. z przedstawicielami straży pożarnej oraz strażakiem Reksiem, który zaprezentował dzieciom jak chwila nieuwagi łatwo wywołuje pożar oraz jak sobie radzić w chwilach zagrożenia. Atrakcją pobytu w schronisku w Lubachowie był przyjazd teatru Moralitet z Karkowa, z bajką „ Kłopoty Misia Zdzisia”, o tematyce nawiązującej do głównych założeń projektu.

Wiosenny czas sprzyjał turniejom sportowym i zabawom na świeżym powietrzu. Na zakończenie każdego z trzech turnusów uczniowie prezentowali rodzicom i zaproszonym gościom efekty swojej pracy.