Szkolnictwo zawodowe ze wsparciem stref ekonomicznych (FOTO/WIDEO)

2183

 „Deklaracja Wałbrzyska” jest ważna z wielu powodów. Będziemy ją przede wszystkim multiplikować i prosić różnego rodzaju spółki, przedsiębiorstwa i instytucje, by dołączali i podpisywali deklarację. To nic innego jak budowanie finansowego klimatu do wspierania szkolnictwa zawodowego – mówiła podczas briefingu prasowego minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Dziś w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest -Park” podpisano deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego.

„Deklarację Wałbrzyską” podpisali minister Anna Zalewska i przedstawiciele zarządów trzynastu specjalnych stref ekonomicznych działających w Polsce. Sygnatariusze zadeklarowali również pomoc w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktycznego i doskonaleniu nauczycieli oraz promocji kształcenia zawodowego. Podpisana deklaracja wspiera MEN w dotychczasowych działaniach. Ich głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz planowania dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej przez wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia.

W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli także wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzystzof Zieliński oraz poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek.

TREŚĆ DEKLARACJI:

20 stycznia 2017 roku, podczas konferencji “Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego w Wałbrzychu”, Zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce podjęły decyzję o przekazaniu swojego poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Jesteśmy przekonani, że wykształcenie młodzieży oraz poszerzenie kompetencji przyszłych pracowników jest istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność innowacyjną naszego kraju.

W tym zakresie pragniemy wesprzeć działania Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz deklarujemy pomoc w pracach dążących do zwiększenia udziału pracodawców w procesie kształcenia. Reforma edukacji wejdzie w życie 1 września 2017 roku.”

FOTO: Wiktor Bąkiewicz

VIDEO: Mariusz Pacek