Stypendia, nagrody i uchwały (FOTO)

849

W trakcie ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 28 czerwca, wręczono stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów gminy Strzegom, nagrodzono najlepszych absolwentów gimnazjów gminy Strzegom oraz podjęto kilka ważnych uchwał.

Stypendia i nagrody

W gronie 10 stypendystów znaleźli się: Kamil Kleniuk (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Zuzanna Kawiak (Gimnazjum Jaroszów), Krystian Krzywda (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Jakub Nejman (Gimnazjum nr 1), Aleksandra Burdzy (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Urszula Koller (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Kacper Rutka (Gimnazjum nr 2), Milena Wiśniewska (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Tomasz Hałas (LO Świdnica) i Rafał Włodarczyk (PSP nr 2 w Strzegomiu).

Władze samorządowe nagrodziły również 9 absolwentów gimnazjów: Pawła Balawendera, Katarzynę Mądrzak, Jakuba Nejmana i Zofię Podkówkę (Gimnazjum nr 1), Jakuba Miszkiewicza, Kacpra Rutkę i Nicole Sarnę (Gimnazjum nr 2), Paulinę Grondowską (Gimnazjum w Goczałkowie) i Wiktorię Łobodziec (Gimnazjum w Jaroszowie).

Uchwały i dotacje

Przed podjęciem uchwał radni uczcili symboliczną minutą ciszy Ś. P. Jerzego Skierę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu drugiej kadencji w latach 1994-1998.

Strzegomscy radni podjęli uchwałę dot. przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach w wys. 2.777,80 zł na zakup 4 kompletów umundurowania bojowego. Warto wspomnieć, że całkowity koszt zakupu umundurowania wynosi 5.977,80 zł. Pozostałe środki przekazał Zarząd OSP w Warszawie.

Kolejne środki w wysokości 3,8 tys. zł przeznaczono na dodatkowe – ponadnormatywne – patrole funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu, które pełnione będą na terenie gminy Strzegom, w tym na terenie zasobów mieszkaniowych, administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach. Kwotę tę w formie darowizny przekazała gminie Strzegom Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach. Dodajmy, że na początku tego roku gmina przeznaczyła na ten cel środki w wys. 20 tys. zł ze swojego budżetu.

Radni podjęli także uchwały dot.: przekazania środków finansowych na remont dodatkowego chodnika powiatowego w Międzyrzeczu, zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2017 – 2026, zmian budżetu gminy Strzegom na 2017 rok i zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek.

UMiG Strzegom