PWSZ Wałbrzych uruchamia studia dualne

406

Wczoraj w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się spotkanie władz uczelni z przedstawicielami NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.. Głównym tematem spotkania było wspólne uruchomienie studiów dualnych na kierunkach administracja, BHP i logistyka.

Studia dualne, to połączenie studiów na uczelni i pracy w przedsiębiorstwie współpracującym z uczelnią. Obie strony rozmów zgodziły się, że oferta tego typu studiów, na kierunkach o profilu praktycznym jest czymś naturalnym. Musi ona jednak wynikać z realnych potrzeb przedsiębiorców, którzy przeprowadzają proces rekrutacji na studia tego typu. Pierwszą firmą, która zadeklarowała chęć współpracy z PWSZ w tym zakresie jest NSK Steering Systems Europe (Polska). Podczas spotkania zaprezentowane zostały ogólne zasady prowadzenia studiów w formie kształcenia zintegrowanego. Omówiono także wstępne założenia dotyczące uruchomienia studiów dualnych już w semestrze letnim 2017/2018 – dla studentów II roku (semestru 4). W efekcie spotkania ustalony został harmonogram działań, a także wyznaczono osoby odpowiedzialne za koordynowanie nowego przedsięwzięcia (dr Beata Detyna – po stronie Uczelni oraz Panowie Hiroki Nukui i Piotr Sylwestrzak, po stronie NSK). Wstępnie zaplanowane zostały terminy spotkań przedstawicieli NSK ze studentami (połowa grudnia 2017 r.) oraz rekrutacja na studia dualne (połowa stycznia 2018 r.). Podczas spotkania ze studentami przedstawione zostaną szczegółowe warunki i zasady organizacji studiów.

Pomysł uruchomienia studiów dualnych ma szerokie poparcie studentów, co potwierdzają wyniki spotkań Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ds. logistyki oraz posiedzeń Rady Naukowej w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym – zauważa dr Beata DetynaMamy nadzieję, że to poparcie zostanie potwierdzone licznymi zgłoszeniami do procesu rekrutacyjnego.

Podczas spotkania i NSK Steering Systems Europe reprezentowali: Hiroki Nukui, Administration Manager, Piotr Sylwestrzak, Customs Coordinator Logistics and Planning Departament Leader oraz Miłosz Cader, specjalista HR.. Ze strony Uczelni, w spotkaniu uczestniczyli: dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, mgr Jan Zwierko, Kanclerz PWSZ AS, dr hab. Mariusz Jedliński, prof. nadzw., przewodniczący Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości ds. logistyki, dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, mgr Justyna Jaskólska, kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

źródło: PWSZ Wałbrzych