Projekt Akcent@com dobiega końca

489

Projekt Akcent@com powoli dobiega końca. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 

Partnerami projektu Akcent@com są:

  1. Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego,  Český Těšín – jako partner wiodący.
  2. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
  3. Instytut EuroSchola, Frýdek-Místek.
  4. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Realizatorami części projektu są dwie placówki wskazane przez partnera projektu Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Działania projektu realizowane były od 01.07.2013 r.  Akcent@com zakończy się 30.06.2015 r.

Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności i wiedzy osób na granicy czesko – polskiej poprzez rozwój warunków do realizacji współpracy transgranicznej w dziedzinie edukacji w sześciu Euroregionach (Nysa – Nisa, Glacensis, Pradziad – Praděd, Beskidy – Beskydy, Śląsk Cieszyński –  Těšínské Slezsko, Silesia).

Grupą docelową projektu są nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu sześciu wymienionych euroregionów po polskiej i czeskiej stronie granicy.

Projekt podkreśla konieczność zwalczania stereotypów dzięki wzajemnemu poznawaniu języków krajów sąsiadujących. Wspiera mieszkańców pogranicza w nawiązywaniu formalnych i nieformalnych kontaktów przy wyszukiwaniu możliwości współpracy, wyszukiwaniu partnerów projektu, inicjowaniu wspólnych projektów szkół, aby podwyższyć swoje możliwości konkurencyjne na rynku pracy.

Działaniem projektu były m.in. warsztaty transgraniczne dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których głównym tematem była edukacja interkulturowa i rozwój kompetencji komunikacyjnych w językach krajów sąsiadujących. W warsztatach, które odbywały się od października 2013 do listopada 2014 roku, wzięli udział przedstawiciele szkół z 6 euroregionów obu krajów: 360 nauczycieli, w zajęciach edukacyjnych 288 uczniów i 72 nauczycieli. Efektem warsztatów są m.in. przełamane stereotypy, poznanie kultur sąsiadujących krajów, przybliżenie języków polskiego i czeskiego, pokazanie możliwości pozyskiwania funduszy, umożliwiających współpracę transgraniczną. Uczestnicy warsztatów otrzymali liczne materiały promujące projekt, m.in. słowniki polsko-czeskie i czesko-polskie, kalendarze, kubki, notesy ze słownictwem w języku polskim i czeskim. Nauczyciele i uczniowie podkreślali wysoką jakość warsztatów, doceniali atrakcyjne formy pracy oraz przygotowanie merytoryczne polskich i czeskich prowadzących. Uczestnicy podkreślali również fakt, że warsztaty były znakomitą okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy szkołami. Kolejnym działaniem w projekcie było opracowanie i wydanie nietradycyjnego podręcznika komunikacji polsko–czeskiej i czesko–polskiej, służącego jako pomoc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w życiu codziennym, zawierającego przysłowia i ich znaczenia, połączenia wyrazowe i homonimy,„zdradliwe słówka”,  wyrażenia slangowe młodzieży. Publikacja w wersji drukowanej i elektronicznej wzbogacona została o trafne ilustracje komiksowe i sytuacyjne, będzie zamieszczona też na stronach www i może być wykorzystana m.in. jako pomoc dydaktyczna w szkołach. Może służyć także jako ciekawa pomoc w codziennej komunikacji polsko-czeskiej.
30 marca 2015 r. w Pradze odbyła się konferencja, podczas której dokonano podsumowania dotychczasowych działań w projekcie. Odbyła się również dyskusja panelowa na temat polsko-czeskich relacji. Obecnie trwa druk informatora z danymi teleadresowymi szkół ponadgimnazjalnych z sześciu euroregionów po polskiej i czeskiej stronie oraz informacjami na temat szkolnictwa po obu stronach granicy. W internecie będzie też dostępna wyszukiwarka z wymienionymi danymi. Ułatwi to szkołom, które chcą nawiązać współpracę, wyszukanie partnera po drugiej stronie granicy.

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.akcent.pctesin.cz/