Pióra w ruch!

408

Wybiła godzina zero dla 1307 absolwentów szkół średnich. Dziś punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęły się matury – obowiązkowy egzamin dojrzałości, jeden z najważniejszych w edukacyjnym życiu każdego ucznia. Pierwszy „na tapecie” – język polski.

Pisemne egzaminy dojrzałości potrwają do 22 maja. Większość uczniów zakończy je wcześniej. Wszystko zależy od tego, jakie przedmioty dodatkowe wybrali. Wśród nich znalazły się m.in.: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie czy historia sztuki. Abiturienci mogli zadecydować czy będą zdawać maturę w starej czy nowej formule. W nowej  zdający muszą przystąpić do egzaminu z przedmiotów obowiązkowych: języka, polskiego, matematyki i języka obcego, a także do jednego wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym. Dodatkowo mogli wybrać jeszcze 4 przedmioty. W tym roku abiturienci zmierzą się także z nowym egzaminem ustnym z języka polskiego. Po zmianach część ustna egzaminu będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat. Maturzysta będzie losował nieznane mu wcześniej zadanie egzaminacyjne, które będzie zawierało tekst kultury, literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku oraz polecenie, które się do niego odnosi. Będzie miał 15 minut na przygotowanie wypowiedzi monologowej, trwającej około 10 minut. Następnie jego zadaniem będzie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z komisją, która będzie trwała ok. 5 minut się swoją erudycją. Jak będzie w rzeczywistości – pokażą wyniki tegorocznych matur – dodaje. Dodatkowo zostanie wprowadzona nowa forma przedstawienia wyniku maturalnego. Każdy maturzysta, oprócz swoich wyników, dowie się także, ile procent uczniów uzyskało taki sam lub gorszy wynik – ma to pomóc uczelniom wyższym w bardziej obiektywnej rekrutacji osób, które pisały egzamin w różnych latach, a więc o różnym stopniu trudności.

Wyniki egzaminów maturalnych uczniowie liceów i techników poznają 30 czerwca. Ci, którym nie uda się zdać jednego egzaminu, maja szansę na poprawę pod koniec sierpnia.

Trzymamy kciuki i życzymy wszystkim powodzenia!