Nabór do szkoły muzycznej

1253

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia im. L. Różyckiego

oraz SPOŁECZNA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia

w Świdnicy

zapraszają uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież

do podjęcia bądź kontynuowania nauki

w roku szkolnym 2015/2016.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy istnieje od 1945 r.

Szkoła prowadzi kształcenie w klasach:

fortepianu, organów, akordeonu, gitary, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, fletu, oboju, klarnetu, saksofonu, trąbki i perkusji.

Nauka odbywa się w cyklu 6-letnim (dla kandydatów w wieku od 5 – do 10 lat) lub w cyklu 4-letnim (dla kandydatów w wieku od 10 – do 16 lat).

Kurs przygotowawczy dla kandydatów rozpocznie się dnia 11 maja.

Zgłoszenia: do 8 czerwca.

Przyjęcia odbywają się na podstawie badania przydatności, które zostanie przeprowadzone w dniu 10 czerwca.

SPOŁECZNA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia w Świdnicy,

założona i prowadzona przez Świdnickie Towarzystwo Muzyczne, we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I st. im. L. Różyckiego w Świdnicy, działa od 2003 r., jako niepubliczna szkoła artystyczna z uprawnieniami szkoły publicznej.

Szkoła jest częściowo odpłatna.

Szkoła prowadzi kształcenie zgodnie z ramowym planem nauczania i podstawami programowymi dla publicznych szkół muzycznych II stopnia, w następujących specjalnościach:

fortepian, organy, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, perkusja, śpiew solowy.

Nauka trwa: w klasach instrumentalnych – 6 lat, w klasie śpiewu solowego – 4 lata.

O przyjęcie do klasy I ubiegać się mogą kandydaci w wieku od 10 lat, na śpiew solowy – od 14 lat.

Szkoła prowadzi nabór do klas I, II, III, IV, V, VI.

Zgłoszenia: do 22 czerwca.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego, który odbędzie się w dniu 23 czerwca o godz. 17.00.

Egzamin wstępny obejmuje:

– egzamin z przedmiotu głównego w zakresie szkoły muzycznej I stopnia (dla kandydatów bez przygotowania – sprawdzenie predyspozycji)

– egzamin ustny z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce w zakresie szkoły muzycznej I stopnia (dla kandydatów bez przygotowania – sprawdzenie uzdolnień muzycznych i wiedzy o muzyce).

Zapraszamy wszystkich kandydatów

na KONCERT W TEATRZE: dnia 25 maja – godz. 17.00 w Teatrze Miejskim

oraz na DZIEŃ OTWARTY: dnia 27 maja – godz.16.00-19.00 w Auli PSM.

Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Sekretariat PSM I st.,

Al. Niepodległości 11, 58-100 Świdnica, e-mail: smswidnica@post.pl, tel/fax 074- 852 24 61, tel. kom. 603 116 948 – codziennie (oprócz dni wolnych) w godzinach od 900 – do 2000 .

Informacje także na stronie: www.szkola-muzyczna.swidnica.pl