Dyrektorzy powołani

867

4 lipca burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz wręczył powołania na stanowiska dyrektorom jaworzyńskich placówek oświatowych, którzy zostali wybrani w ramach przeprowadzonych konkursów. Z dniem 1 września 2017 r. powierzone stanowiska obejmą: Małgorzata Adamowicz, która została wybrana na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Pastuchowie, Jadwiga Chrobak, która została wybrana na dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Chatka Puchatka w Jaworzynie Śląskiej, Maciej Plencler, który został wybrany na dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie, Krzysztof Sołtys, który został wybrany na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej zlokalizowana będzie w dwóch budynkach, klasy I-IV będą realizować obowiązek szkolny w budynkach przy ul. Mickiewicza 9 i 10, natomiast klasy V-VII Szkoły Podstawowej i klasy II-III obecnego Gimnazjum w budynku przy ul. Jana Pawła II 16 w Jaworzynie Śląskiej.

Z dniem 1 września 2017 r. funkcje wicedyrektorów Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej sprawować będą Joanna Bartczak (w budynku obecnego Gimnazjum) oraz  Marcin Kruk (w budynkach przy ul. Mickiewicza 9). Funkcję wicedyrektora Przedszkola Samorządowego w dalszym ciągu wypełniać będzie Ewa Woszczyk.