70-lecie OSP Burkatów

372
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

W sobotę, 28 października o godzinie 14:00 odbędą się uroczyste obchody 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Burkatowie.

W tym dniu nastąpi przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostki w Burkatowie,  zrealizowanego w ramach projektu  pn. „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”, dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

– Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie powstała w 1946 roku. Niestety, nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające fakt założenia straży w Burkatowie. Pierwsi osadnicy do naszej wsi przybyli tuż po wyzwoleniu, już w 1945 roku. Byli to młodzi ludzie z krakowskiego i ze Wschodu. Zastali na tych ziemiach murowane domostwa, zagospodarowane poniemieckie zagrody.  To właśnie od najstarszych mieszkańców naszego sołectwa dowiedzieliśmy się o powojennym funkcjonowaniu jednostki, o pierwszych strażakach ochotnikach, pierwszych pożarach i zawodach sportowo pożarniczych. W 1946 roku posiadaliśmy sikawkę konną i poniemiecką motopompę. 70 lat później jest to piękna remiza, trzy samochody bojowe i szereg wyszkolonych strażaków gotowych w każdej chwili nieść pomoc nie tylko w stanach zagrożenia życia, ale również we wszystkich inicjatywach kulturalnych, pracach społecznych w naszej miejscowości i parafii – podkreśla obecny prezes jednostki Paweł Ożóg.

– Ochotnicza Straż Pożarna w Burkatowie to jedna z 8 prężnie działających jednostek na terenie gminy Świdnica. 3 jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Lutomia, OSP Burkatów, OSP Witoszów. Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach 70-lecia OSP Burkatów – dodaje Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica.

Warto przypomnieć, iż gmina Świdnica jest liderem projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem gminy Świdnica”. Przedmiotem projektu jest zakup 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 3 lekkich wozów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu w postaci: pomp, nożyc i węży hydraulicznych, rozpieraczy ramieniowych hydraulicznych, hydraulicznego rozpieracza teleskopowego, zestawu hydraulicznego do obcinania pedałów w samochodach oraz do wyważania drzwi. Projekt obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej tj. OSP w Burkatowie, OSP w Ostroszowicach, OSP w Jaworzynie Śl., OSP w Męcince, OSP w Goczałkowie, OSP w Ujeździe Górnym, OSP w Pożarzysku, OSP w Leśnej, OSP w Tworzyjanowie, OSP w Siekierczynie, OSP w Brzegu Dolnym.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

***Program uroczystości

 

13: 40 Przybycie pocztów sztandarowych, przygotowanie do uroczystego Apelu

14: 00 Uroczysty Apel

·        Prezentacja historii 70-lecia OSP Burkatów.

·        Wręczenie odznaczeń.

·        Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP Burkatów, zrealizowanego w ramach projektu  pn. „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”, dofinansowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

15: 00 Poczęstunek

ug_zaproszenie_Plakat-A3_Burkatów_2017-10-17