Zaprogramowali swoją przyszłość!

    122

    Dzięki innowacyjnej grze uczniowie Szkoły Podstawowej nr 315 poznawali podstawy programowania.

    Wprowadzenie programowania w nauczaniu informatyki to jedno z założeń wspólnego projektu trzech ministerstw: edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Nauka podstaw programowania została ujęta w szkolnej podstawie programowej na rok 2017/2018. Programowanie dla dzieci to nie tylko nauka czynności typowo informatycznych, którymi posługują się później programiści, ale także nauka logicznego myślenia, rozwój kreatywności i pomysłowości uczniów. Nauka programowania pokazuje dzieciom, w jaki sposób wykorzystać nowoczesne technologie do celów innych niż rozrywka, ćwiczy umiejętność pracy w grupach oraz rozwiązywania postawionych problemów, nie tylko informatycznych, ale także z wielu innych przedmiotów. To rozwijanie u dzieci kluczowych kompetencji XXI w., dlatego jest szczególnie ważne.

    Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy przy współpracy z Centrum Edukacyjnym EDU PARK zorganizowała warsztaty edukacyjne pod nazwą „Programujemy swoją przyszłość”. Na zajęciach uczniowie klas I-III oraz IV-VII mieli okazję poznać innowacyjną grę do nauki programowania dla najmłodszych – ScottieGo!, która doskonale nadaje się do wprowadzania podstawowych pojęć programistycznych, łącząc przy tym naukę z doskonałą zabawą. Projekt miał szansę realizacji dzięki finansowaniu pozyskanemu przez dyrekcję i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków własnych Operatorów.

    Zajęcia dla klas IV-VII odbyły się 24 listopada, a dla klas I-III 29 listopada w budynku szkoły przy pl. Wojska Polskiego 3 w Świdnicy. Gra Scottie Go! dostarczyła uczestnikom warsztatów doskonałej zabawy. W trakcie zajęć dzieci pracując w grupach rozwiązywały postawione zadania, ćwiczyły dodawanie, odejmowanie, tworzenie liczb z cyfr, a przede wszystkim uczyły się tworzenia i optymalizacji algorytmów. Uczniowie dowiedzieli się również jak można wykorzystać nowe technologie w celach innych niż rozrywka. Najaktywniejsze drużyny zostały wyróżnione dyplomami „Małych programistów” oraz słodkimi upominkami.