„Wtorki z JPK” w Urzędzie Skarbowym w Świdnicy

  408

   

  Od 01.01.2018 r. każdy mikroprzedsiębiorca, który jest podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7 lub VAT-7K będzie miał obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT ( rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (w skrócie JPK_VAT). 

  JPK_VAT jest to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie.

  Już teraz można testować elektroniczne składanie JPK_VAT dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.

  Korzystając z tej możliwości już w tym roku przedsiębiorca:
  • otrzyma szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017r.,
  • sprawdzi, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotuje się do niego wcześniej,
  • upewni się, czy przesłane rozliczenie jest poprawne.

  W celu przybliżenia przedsiębiorcom zagadnień związanych z JPK_VAT,  Naczelnik Urzędu Skarbowego  w Świdnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia w tym zakresie.  Szkolenia odbywać się będą w każdy wtorek listopada 2017 r., tj. w dniach: 7, 14, 21, i 28 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Skarbowego.