Wakacje w regionie – wyślij zdjęcie i wygraj tablet!

1342
Etykieta do zdjęcia

Lato w mieście nie jest nudne – to hasło przewodnie kolejnego konkursu foto, który przygotowaliśmy dla naszych Czytelników. Ponownie zachęcamy, byście stali się ambasadorami naszego regionu, prezentując jego piękno i wyjątkowość. Pokażcie, jak spędzacie wakacje w regionie – możecie wygrać tablet i wiele innych nagród. Czekamy na Wasze zdjęcia.

Latem chodzicie na basen? Lubicie spacerować po parku? A może zajadać się lodami w ulubionej kawiarni? Uchwyćcie w kadrze Wasze wyjątkowe chwile oraz miejsca i wyślijcie do nas. Mamy dla Was nagrody od sponsorów konkursu: Condizione health&fitness, JuraPark Krasiejów, McDonald’s, Da Grasso, oraz nagrodę główną – ufundowany przez nas tablet.

By wziąć udział w zabawie wystarczy wysłać zdjęcie wraz z krótkim opisem na adres: m.zieba@dase.pl. Zdjęcia zgodne z regulaminem zamieścimy w specjalnym albumie na fan page’u Region Fakty. 10 zdjęć z największą sumą lajków i udostępnień przejdzie do kolejnego etapu. Uwaga – głosować na zdjęcia można od zamieszczenia pierwszej fotografii, aż do 10 sierpnia. Oznacza to, że im szybciej wysłane zdjęcie, tym więcej czasu na zdobycie potencjalnych głosów. Finalnych zwycięzców wybierze jury złożone z naszych redakcyjnych dziennikarzy.

Regulamin konkursu fotograficznego „Wakacje w regionie”

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest właściciel fan page’a Region Fakty.

 2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: DASE S.A., ul. Armii Krajowej 17, 58 – 100 Świdnica

 3. Patronem Honorowym konkursu jest Poseł na Sejm RP Agnieszka Kołacz – Leszczyńska.

 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
  4.
  Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.regionfakty.pl.

§2. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 06.07.2015

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 18 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła fan page’a Region Fakty.

 4. Konkurs kończy się z dniem: 11.08.2015.

 5. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia przedstawiającego osobę/ osoby na terenie aglomeracji wałbrzyskiej, zrobionego w czasie sezonu wakacyjnego.

 6. Zdjęcia należy przesyłać na adres m.zieba@dase.pl, w tytule wiadomości wpisując „Wakacje w regionie”.

 7. Przesyłając zdjęcie osoba oświadcza, że dysponuje do niego pełnymi prawami autorskimi.

 8. Zdjęcia można przesyłać od 06.07 do 10.08.2015

 9. Oprócz zdjęcia należy przesłać również imię i nazwisko autora oraz miejsce i krótki opis sytuacji, w której zostało zrobione zdjęcie.

 10. Nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na fan page’u portalu Region Fakty w specjalnie utworzonym albumie oraz na portalu www.regionfakty.pl

 11. Na zdjęcia głosować można na dwa sposoby:

 • Poprzez portal Facebook.pl – za pomocą udostępnienia oraz polubienia konkretnej fotografii po uprzednim polubieniu fan page’a Region Fakty,

 • Poprzez portal www.regionfakty.pl, oddając głos przy wybranym zdjęciu.

 1. Punktacja:

 • Udostępnienie na Facebooku = 1 pkt

 • Polubienie na Facebooku = 1 pkt

 • Głos na www.regionfakty.pl = 2pkt

 1. Głosować na zdjęcia można do 10.08.2015, do godz. 8.00 rano.

 2. 10 zdjęć o największej sumie głosów przechodzi do finału. O wyborze finalnego zwycięzcy decyduje jury, złożone z członków redakcji Region Fakty.

 3. Nagrodami dla 10 finalistów są kubki Region Fakty.

 4. Nagrodą główną jest tablet, ufundowany przez DASE S.A.

 5. Fundatorami pozostałych nagród są firmy: DASE S.A., Condizione, Da Grasso, Jura Park Krasiejów, Mc Donald’s.

 6. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 11.08.2015 roku.

§4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

 3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia zdjęć o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub naruszających prawa osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

 6. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
  7. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.